Cesta: Pro občany / Klub seniorů Hranice / Akce Klubu seniorů / „Jak je důležité míti … skvělý klub“


obsah:

                   

 

 

 

  „Jak je důležité míti … skvělý klub“

 

Jaro máme my, pamětníci, spojeno s oslavami  MDŽ – sněženky od dětí, karafiát od šéfů, posezení ROH.

Náš klub seniorů je vstřícný k přáním našich členů, a proto v březnu pořádá slavnostní jarní posezení. Aby to mužům nebylo líto, tak společná akce se konala na Josefa – 19. března. V příjemném prostředí Divadla Stará střelnice, které nám ochotně poskytuje pan Václav Vlasák, se sešlo přes 160 seniorů hranického klubu. Šikovné cukrářky z našeho klubu napekly medovníky, rolády, řezy, každý si rád přikoupil kávu či sklenku vína, a u stolků se povídalo, vzpomínalo na mládí a zapomínalo na různé zdravotní problémy.

K příjemné atmosféře pomohlo také následující vystoupení souboru drahotušského ochotnického divadla Ventyl s divadelní hrou anglického spisovatele irského původu Oscara Wildea „Jak je důležité míti Filipa“. Dílo charakterizují mistrné dialogy plné ironie, sarkasmu, paradoxů a aforizmů. Veselá zábava, krásné kulisy a zejména herecké výkony všech členů sklízely zasloužený aplaus. Klobouk dolů před hereckým talentem paní Burianové v roli Lady Bracknellové, manželů Štroncerových, pana Luďka Preňka a všech ostatních. Náš potlesk patřil zejména naší kolegyni Milušce Trousilové, která se vyřádila v roli slečny Prismové.

Dovolte, abych za všechny zúčastněné poděkovala za krásné odpoledne vedení hranického Klubu seniorů, panu Václavu Vlasákovi a členům divadla Ventyl. Je důležité míti skvělý klub a skvělé lidi kolem sebe!

Text Pavlína Mazurová, foto Zdeněk Složil

Fotografie z akce najdete zde.Jazykové verze

  • Čeština
  • English