Cesta: Pro občany / Klub seniorů Hranice / Akce Klubu seniorů / Klub seniorů poznával Rakousko


obsah:

    

           

    

    Klub seniorů poznával Rakousko  

 

  

V termínech 21.7. – 25.7. a 4.8. – 8.8. se uskutečnil zájezd Klubu seniorů do Rakouska.

     Z Hranic jsme vyjeli v pondělí ráno pěkným autobusem s příjemným a vstřícným řidičem. Po cestě jsme se zastavili v Mariazell, což je nejznámější poutní místo bývalého Rakousko-Uherska. Prohlédli jsme si baziliku, křížovou cestu i kapli se zázračnou vodou. Pak už nás čekal horský hotel Hausalpin v Tauplitzalm ve Štýrsku. Hotel leží 1650 m n.m. v nádherné alpské přírodě v blízkosti šesti malebných jezírek.

     Severnímu cípu rakouského Štýrska vévodí majestátní hora Loser, která ukrývá největší solný důl Rakouska. A právě tento důl u městečka Altaussee jsme v úterý navštívili. Převlečeni do jednotných bílých mundúrů velikosti 54 a více jsme následovali svého průvodce. Byl na nás opravdu pěkný pohled. Většina z nás v sobě nezapřela mladistvého ducha a místo použití schodů se sklouzla po havířských skluzavkách do podzemí. Prohlídka dolu byla inscenovaná tak, abychom se výborně bavili a přitom získali cenné vědomosti o soli. Dál nás čekala plavba lodí po jezeře Altausseer See. I když nám trochu pršelo, projížďka se nám líbila. Na závěr dne jsme se zastavili v Alpengarten (Alpské zahrádce) v Bad Aussee a obdivovali tu barevnou nádheru.

    Další den jsme se ocitli v geografickém středu Rakouska ve známých lázních Bad Aussee s Mercedesbrücke. Zde jsme také navštívili místní Kammerhofmuseum. Odpoledne nás vyvezla lanovka z Tauplitz na Tauplitzalm, kde jsme se prošli kolem jezer a pak se vrátili do hotelu.

     Čtvrtek byl spojen s návštěvou Hallstatu a prohlídkou městečka celosvětově známého šířením tzv. hallstattské kultury doby železné. Upoutala nás především podoba města, domy tísnící se vedle sebe na úzkém pruhu pobřeží. Den jsme zakončili procházkou kolem Předního Gosauského jezera obklopeného nádhernou přírodou s výhledem na ledovcový vrchol Dachsteinu. Skupinka zdatnějších vystoupala až k Zadnímu Gosauskému jezeru, kde byl výhled na ledovec ještě lepší.

     Na pátek jsme se těšili. Ne proto, že končil náš pobyt, ale protože nás cestou čekala poslední zajímavá zastávka. Odjeli jsme do malé vesničky Mixnitz, která je výchozím bodem pro výpravu do dnes již legendární  Medvědí soutěsky. Ke vstupu do soutěsky jsme ale museli překonat dost prudké stoupání, k pokladně jsme se šplhali téměř hodinu. Pak už každý zdolával výstup úzkým kaňonem podél vodopádů a tůní po 164 žebřících, lávkách a můstcích upevněných na skalních stěnách. Překonali jsme výškový rozdíl 750 metrů, jenom na žebřících jsme se posunuli o 400 metrů výš. Na konci nás čekala spásná hospůdka Guter Hirte. Po krátkém odpočinku a občerstvení jsme putovali ještě asi hodinu k jezeru Teichalmsee, kde nás čekal autobus. Atrakcí tohoto místa je tzv. Trojská kráva, která měří asi 8 metrů a je vyrobená z cca 24 tisíc dřevěných destiček a postavená na břehu zdejšího jezera. O půl páté jsme nastoupili do autobusu a bezpečně dojeli do Hranic.

     Moc děkujeme vedoucím našeho klubu paní Dáši Strnadové a paní Zdence Vymětalíkové, velké poděkování patří i našemu skvělému průvodci  za vzorně připravený zájezd a už dnes se těšíme, čím nás tento sehraný tým překvapí v příštím roce.

 

                      Za spokojené účastníky zájezdu

                                                                 Zdena Rorečková

 

Foto J. Skřídlová

Více fotografií ze zájezdu najdete zde.Jazykové verze

  • Čeština
  • English