Cesta: Pro občany / Klub seniorů Hranice / Akce Klubu seniorů / Prázdniny v Klubu seniorů


obsah:

     

 

 

 

      Prázdniny v Klubu seniorů

 

 

 

Máme správný klub a správné vedoucí. Znovu jsme se o tom přesvědčili o letošních prázdninách. Ve dvou týdenních turnusech jsme poznávali NP České a Saské Švýcarsko. Byli jsme ubytováni v Domově mládeže střední školy v Děčíně. Cestou tam nás uchvátil zámek Kuks i skalní sochařský monument Braunův Betlém, který patří k nejvýznamnějším památkám vrcholného baroka ve střední Evropě. Krátká zastávka byla i v Doksech.

Druhý den nás autobus zavezl do Hřenska. Na česko-německé hranici jsme obdivovali divokou přírodu soutěsek a roklí i cestičky v pískovcích. My jsme se vydali Edmundovou soutěskou a pramicí do Mezné, vystoupali jsme na Mezní louku a kochali se pohledem na největší přírodní skalní bránu Evropy – Pravčickou bránu. Po prohlídce jsme pokračovali dále do Hřenska.

Další den jsme navštívili perlu Saského Švýcarska, vyhlídkovou plošinu Bastei, která nás okouzlila množstvím stolových hor a rozmanitých skalních útvarů, jejichž vrcholky nabízely velkolepé výhledy. Odpoledne jsme zdolali pevnost Königstein. Tato kdysi nedobytná obranná pevnost nám nabídla ve výšce 247 metrů nad hladinou Labe fantastický rozhled na region národního parku, na výběžky východních Krušných hor a k Drážďanům.

A právě ty byly cílem dalšího dne. Prošli jsme centrum saské metropole, individuálně navštívili světoznámé muzeum a galerii Zwinger. Večer jsme věnovali prohlídce Děčína. Viděli jsme i hladový kámen v korytě Labe, který právem patří k nejstarším hydrologickým památkám střední Evropy.

Poslední den jsme absolvovali prohlídku Děčínského zámku a jeho Růžové zahrady. Pak už jsme se s Děčínem rozloučili a cestou domů ještě navštívili hrad Český Šternberk. Některým se i poštěstilo vidět a pozdravit zámeckého pána.

Děkujeme vedení klubu Dáši Strnadové a Zdence Vymětalíkové a oběma průvodcům Jardovi Strnadovi a Mirce Němcové za báječný týden v Českém a Saském Švýcarsku.

Text Z. Rorečková, foto ing. A. Hawiger                                  Jazykové verze

  • Čeština
  • English