Cesta: Pro občany / Klub seniorů Hranice / Akce Klubu seniorů / Zpráva o činnosti KS Hranice v r. 2016


obsah:

 

  

        

     Činnost KS Hranice v r. 2016

 


V r. 2016 bylo v KS Hranice registrováno 582 členů.

Činnost se řídila plánem, který byl sestavován vedením spolu s výborem Klubu seniorů Hranice.

Vedení KS Hranice: Dagmar Strnadová, Zdenka Vymětalíková

Výbor pracoval ve složení:

Bačová Dagmar, Čajková Danuše, Halušková Marta, Hartmannová Eva, Havlík Jan, Reková Vlasta, Skřídlová Jitka, Toufarová Eva, Unarová Marie 

Členové KS Hranice se scházeli ke své činnosti v klubovních místnostech Na Náspech 57 v Hranicích. Některé pravidelné aktivity pro členy KS byly zajištěny v místních sportovních zařízeních (Pohybové studio Blanka, DYNAMIC FIT Hranice, Plovárna Hranice). Podstatná část činnosti KS byla zaměřena na poznávání ČR i zahraničí, turistiku, cykloturistiku a sport v přírodě. Vzdělávací program byl realizován formou jazykových kurzů, kurzů práce s PC, přednášek a besed na různá témata.

V prostorách Klubu seniorů se také scházel výbor seniorů Sigmy, dvakrát měsíčně členové Svazu tělesně postižených a zrakově postižení Tyflocentrum Olomouc.


Pro veřejnost byl Klub seniorů otevřen 

Pondělí    8:00-12:00

Úterý      8:30-12:00

Středa    14:00-17:00

Čtvrtek    8:00-12:00

 

Pravidelné aktivity pro členy Klubu seniorů Hranice

Pondělí:

8:00 a 9:00 zdravotní cvičení

10:00 rehabilitační cvičení ženy

11:00 rehabilitační cvičení muži

8:00 kurz angličtiny pro pokročilé

9:00 a 10:00 kurz angličtiny pro začátečníky

10:30 schůzka výboru KS (první pondělí v měsíci) 

Úterý:

9:00 spinning (Pohybové studio Blanka)

8:30-11:30 stolní tenis (10:15-12:00)

turistika a cyklistické výlety dle aktuální nabídky 

Středa:

8:30 cvičení BOSU (Dynamic Fit Hranice)

9:30 zumba (Dynamic FIT Hranice)

14:00-17:00 stolní tenis

14:00 Zpívání pro radost (lichý týden)

14:00 kurz práce s PC (dle zájmu) 

Čtvrtek:

8:00 a 9:00 zdravotní cvičení

10:00-12:00 stolní tenis

10:15 kurz němčiny

Přednášky a besedy dle aktuální nabídky 

Pátek:

14:00-15:00 plavání (plovárna Hranice)

 

Přednášková činnost

1. Prezentace s besedou - Peking 2015, Dr. Strnad, 11.2.

2.Prezentace - Súľovské skály a Ötztalské Alpy, J. Burian, 25.2.

3. První pomoc, ředitelka ČČK p. Mezírková-Barešová, 31.3

4. Spotřebitelské praktikum, Sdružení obrany spotřebitelů, 25.10.

 

Zájezdy, výlety

1. Vycházka z Kunovic po NS prof. R. Haši, 5.1.

2. Zájezd - Pustevny pro pěší a běžkaře (sochy, chata MÍR), 26.1.

3. Turistická vycházka - Nejdek, Střítež, Hranice, 2.2.

4. Turistická vycházka - lom cementárny, Hluzov, Černotín, Vápenka, 16.2.

5. Turistický výlet - Suchdol, Bernartice, St. Jičín, Polom, 8.3.

6. Turistický výlet - Lačnov za šafrány, 23.3.

7. Zájezd do polského Těšína, Rybí dům, 30.3.

8. Turistická vycházka - Lázně Teplice, Mar. Údolí, Val. jezírka, Rybáře, 5.4.

9. Cyklovýlet - Týn, Lipník, Přerov a zpět, 12.4.

10. Turistický výlet - Zašová, Hostašovice, 19.4.

11. Cyklovýlet - Spálov a okolí, 17.5.                                                                 

12. Zájezd - Floria Kroměříž, 2.5.

13. Cyklobusem na Hostýn, zpět na kole, 14.6.

14. Zájezd - Petrovy kameny, Skřítek, 9.6.

15. Turistický výlet - Studénka muzeum, rozhledna Kanihůra, 28.6.                  

16. Golf Radíkov, 4.7.

17. Zájezd - Punkevní jeskyně, 11.7.

18. Cyklovýlet - cyklostezka Koleje do Nového Jičína, 20.7.

19. Turistický výlet - Bystřička, 3.8.

20. Zájezd - Baťův kanál, 27.7.

21. Cyklobusem na Bumbálku, zpět na kole přes Velké Karlovice, 17.8.

22. Turistický výlet - Svatý Kopeček, 24.8.

23. Valšovice, pétanque, 31.8.

24. Cyklovýlet - Záhořím za Kelečským pokladem, 21.9.

25.  Turistický výlet - Prženské paseky, 27.9.

26. Zájezd - polský Těšín, kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, 19.10.

27. Cyklovýlet - kolem Bečvy, 11.10.

28. Turistický výlet - Tesák, Troják, Bludný, Hošťálková, 8.10.

29. Turistický výlet - Vsetín, NS, zámek, 6.12.                                      

30. Tur. vycházka  s posezením U Jarči - po cyklostezce na Rybáře, Drahotuše, Klokočí, 20.12.

 

Pobytové  a poznávací zájezdy

1. Velké Losiny, termální lázně,  25.-27.4.

2. Praha, 25.-26.5.

3. Krkonoše, Janské Lázně, 8.-12.8. 

4. Rekondiční pobyt, Dolní Morava, hotel Sport, 3.-9.9.

5. Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, hotel Toliar, 3.-7.10.

 

Divadelní představení

leden      MD Olomouc, „Hraběnka Marica“

únor       Beskydské divadlo Nový Jičín, „Jméno"

květen    SD Uherské Hradiště, „Táta“

listopad  Divadlo A. Dvořáka Ostrava, „Škola pro ženy"

 

Různé

1. Den otevřených dveří v KS Hranice, 1.3.

2. Slavnostní posezení na Staré střelnici, balet Edith Piaf, 18.3.

3. Výroba velikonočních ozdob, 21.3.

4. Jarní úklid, 10.5.

5. Podzimní úklid, 25.10.

6. Výroba vánočních ozdob, 29.11.

7. Turnaj ve stolním tenisu, 14.12.

                   

Závěr

Stále rostoucí zájem o všechny nabízené akce svědčí o vyváženosti programu, na jehož tvorbě se podílí celý výbor Klubu, za což mu patří dík. Vedení Klubu nadále spolupracuje s Krajskou radou seniorů a hledá další náměty pro svoji činnost.

Stolní tenisté a tenistky se pravidelně velmi úspěšně zúčastňují i turnajů pořádaných jinými organizacemi. V letošním roce se Klub poprvé podílel i na vánoční výzdobě města.

Poděkování patří všem, kteří přicházejí s novými nápady a náměty, aktivně se podílejí na organizačním zajištění akcí a udržování příjemného prostředí v prostorách Klubu, čímž každý svým dílem přispěl k bohaté činnosti, pohodě a příjemné atmosféře. Tím pomáhají naplňovat hlavní cíl činnosti Klubu – poskytnout seniorům dostatek kvalitních nabídek pro zájmovou činnost a pomáhat tak ke zdravému, aktivnímu, plnohodnotnému a spokojenému životu i ve vyšším věku.

 

V Hranicích 23. 1. 2017

                                                                    

                                                                  Dagmar Strnadová, vedoucí KS Jazykové verze

  • Čeština
  • English