Cesta: Pro občany / Městská policie / Podmínky přijetí k MP


obsah:

Podmínky přijetí k Městské policii Hranice

Podmínky pro přijetí podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

  • bezúhonnost
  • spolehlivost
  • věk a občanství
  • tělesná způsobilost
  • duševní způsobilost

 Dalšími požadavky pro přijetí k Městské policii Hranice jsou

  •  účast ve výběrovém řízení, které se skládá z absolvování pohovoru uchazeče o zaměstnání s velitelem městské policie a jeho zástupcem, písemného testu a splnění fyzických a psychologických testů
  • doložení dosaženého vzdělání (úplné střední vzdělání nebo vyšší)
  • vstupní lékařská prohlídka zdravotního stavu uchazeče

Kompletní podmínky pro přijetí, včetně fyzických testů naleznete v příloze

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English