Cesta: Pro občany / Městský úřad / Odbory úřadu / Odbor finanční


obsah:

Odbor finanční

Plní funkci útvaru finanční soustavy. Vytváří koncepci finanční politiky města a aktivně ji realizuje. Zpracovává daňové přiznání ve své působnosti a spolupodílí se na pojištění majetku města. Poskytuje poradenskou službu ostatním odborům v oblasti ekonomického posuzování investičních záměrů, daní, financí a úvěrů. Odpovídá za financování, vyvážený návrh rozpočtu, kontroluje jeho čerpání, odpovídá za účetní evidenci a správu poplatků. Odpovídá za pojištění majetku města.Vykonává kontrolní činnost toku finančních prostředků.

Odbor dále zajišťuje přípravu projektů zejména s ohledem na jejich uplatnění v rámci kohezního fondu a strukturálních fondů EU, dotačních programů ČR, grantů apod. a vyhledává vhodné finanční zdroje pro projektů. Také zajišťuje dotace pro město Hranice ze zdrojů České republiky, Evropské unie eventuálně jiných zdrojů.

Základní informace

Městský úřad Hranice - odbor finanční, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice I - Město, (zámek)

III.poschodí

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English