Cesta: Pro občany / Městský úřad / Pravidla přístupu k informacím a poskytnuté informace / Poskytnuté informace - 2017


obsah:

Poskytnuté informace - 2017

Informace, o které byl podle zákona č. 106/1999 Sb. požádán Městský úřad Hranice v roce 2017. Informace z let 2008 až 2016 naleznete ve složce - Poskytnuté informace - archiv.

Odpověď 1 - sociální bydlení

Odpověď 2 - odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Odpověď 3 - Složení  Rady města od roku 2002

Odpověď 4 - Rozhodnutí stavebního úřadu - nabytí právní moci 

Odpověď 5 - investiční akce 2017

Odpověď 6 - šikanózní žádosti o informace

Odpověď 7 - počet vydaných řidičských průkazů

Odpověď 8 - počet vydaných občanských průkazů

Odpověď 9 - vydané řidičské průkazy

Odpověď 10 - honební společenstvo

Odpověď 11 - částky na územní studie v rozpočtu města

Odpověď 12 - majetková účast

Odpověď 13 - honitba

Odpověď 14 - třídění odpadů

Odpověď 15 - vymáhání pohledávek

Odpověď 16 - ochrana ovzduší

Odpověď 18 - škodliví ptáci

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English