Cesta: Pro občany / Městský úřad / Pravidla přístupu k informacím a poskytnuté informace / Poskytnuté informace - archiv / Poskytnuté informace - 2013


obsah:

Poskytnuté informace  - 2013

Informace, o které byl podle zákona 106/1999 požádán Městský úřad Hranice  v roce  2013.

Odpověď 1 - oddělení kotelen Ekoltes a.s. 

Odpověď 2  - oddělení kotelen Ekoltes a.s., příloha 1, příloha 2příloha 3,

V rámci nového projednání žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 27.01.2013 v záležitosti oddělení kotelen od společnosti Ekoltes Hranice, a.s. bylo vydáno Rozhodnutí Města Hranice, Městského úřadu Hranice č.j. OKS/2213/13-10 o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací a poskytnuta příloha 4.

Odpověď 3 - investiční akce  2013

Odpověď 4 - investiční akce  2013

Odpověď 5 - plakátovací plochy

Odpověď 6 -  kontroly prováděné Kontrolním výborem Zastupitelstva města Hranic v roce 2012. Žadateli byly poskytnuty protokoly  kontrol, provedených Kontrolním výborem v roce 2012.

Odpověď 7 - výherní hrací automaty

Odpověď 8 - Stanice měření emisí

Odpověď 9 - žádost odmítnuta

Odpověď 10 - sečení trávy a příloha

Odpověď 11 - ochranná pásma letiště Drahotuše

Odpověď 12 - Kdo poskytuje městu Hranice služby (odpady, zeleň...)

Odpověď 13 - veřejné zakázky

Odpověď 14  - územní plán

Odpověď 15 - technické služby pro město

Odpověď 16 - letiště Drahotuše

Odpověď 17 - Dne 10.09.2013 byly žadatelce poskytnuty informace k požadovaným dokladům vztahujícím se ke stavbě rodinného domu č.p. 80, Hranice VII – Slavíč, 753 61 Hranice VII na pozemku stavební parcely č. 92 v k.ú. Slavíč a k dokladům, které se k uvedené stavbě nachází ve spisovně Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy.

Odpověď 18 - místa pro volební plakáty

Odpověď 19 - K žádosti o poskytnutí informací podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno Městským úřadem Hranice, Odborem stavební úřad, životního prostředí a dopravy rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Odpověď 20 - materiály do zastupitelstva, předložené na stůl -příloha 1 -  materiál  22, příloha 2 - materiál 23 a příloha 3 - vyjádření, příloha 4 - materiál 24  a příloha 5 - vyjádření

Odpověď 21 - čerpací stanice Shell

Odpověď 22 - myslivecká stráž

Odpověď 23 - ekonomické výsledky Plovárny Hranice

Odpověď 24 - členové zastupitelstva

Odpověď 25 - připravované investiční akce

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English