Cesta: Pro občany / Městský úřad / Pravidla přístupu k informacím a poskytnuté informace / Poskytnuté informace - archiv / Poskytnuté informace - 2009


obsah:

Poskytnuté informace - 2009

Informace, které podle zákona 106/1999 poskytl Městský úřad Hranice  v roce  2009.

 • Odpověď 1 -  dopravní značení sjezdu  z dálnice. Kromě  poskytnuté odpovědi byly žadateli poskytnuty přílohy: 
  1. text § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  2. Dopis Ministerstva dopravy ve věci - Dálnice D 47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou-Bělotín. Dopravní značení dálnice - stanovisko
  3. Záznam z jednání ve věci Dálnice D 47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou-Bělotín, které se konalo dne 21.09.2006 v Brně
  4. Záznam z jednání ve věci Dálnice D 47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou-Bělotín, které se konalo dne 27.11.2007 na Ministerstvu dopravy ČR v Praze
  5. Žádost Ministerstva dopravy zaslaná Ředitelství silnic a dálnic o zajištění změny do projektové přípravy ze dne 17.03.2005
  6. Dopis starosty města Hranic Ministerstvu dopravy ve věci dopravního značení na D 47 ze dne 03.12.2007
  7. Dopis Ministerstva vnitra - odpověď k žádosti o stanovisko k návrhu dopravního značení cíle Hranice na mimoúrovňových křižovatkách dálnice D 47 Lipník a Bělotín a k nutnosti budování mimoúrovňové křižovatky Hranice ze dne 05.12.2006
 • Odpověď 2 - monitorovací stanice a doplnění odpovědi a doplnění odpovědi č. 2 a další  doplnění odpovědi č. 2 a doplnění č 4.
 • Odpověď 3 - mobilní monitorovací stanice a doplnění odpovědi a následné doplnění odpovědi
 • Odpověď 4 - Dne 17.02.2009 poskytl Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad žadateli informace ve věci územního řízení vedeného pod sp. zn. OSU/27856/08.
 • Odpověď 5 - zábor veřejného prostranství
 • Odpověď 6 - péče o menší vodní toky - Dne 04.03.2009 byly žadateli poskytnuty informace ve věci:

  - údržby propojení bývalého náhonu z Velké s tokem Veličky - závěry z jednání starosty města Hranic
  - projednání studie proveditelnosti Bezejmenný potok z roku 2007 v Radě města Hranic a závěry z tohoto projednání
  - jednání včetně jejich závěrů od 16.10.2008 ve věci opěrné zdi Veličky v místě areálu bývalé Karnoly
  - řešení problematiky odvedení dešťových vod z okolí viaduktů (studie z roku 2007) ze strany vedení města Hranic. a doplnění odpovědi 6 a další doplnění odpovědi č. 6 a doplnění odpovědi č. 6doplňkem.

 • Odpověď 7 - veřejné zakázky

 • Odpověď 8 - sjezd z dálnice a doplnění odpovědi č. 8 a další doplnění odpovědi č. 8

 • Odpověď 9 - opatření ke zklidnění dopravy

 • Odpověď 10 - investice města

 • Odpověď 11 - Komenského ulice - Dne 04.07.2009 byla žadateli poskytnuta vyjádření Městského úřadu Hranice, Odboru životního prostředí, a to na základě jeho žádosti o poskytnutí kopie stanovisek odboru životního prostředí vydaných k projektové dokumentaci bezpečnostních prvků realizovaných na ulicích Potštátská, Alešova, Tř. 1. Máje, Purgešova a Komenského z pohledu jejich vlivu na životní prostředí.

 • Odpověď 12 - nová výstavba průmyslových objektů

 • Odpověď 13 - Palačovská spojka  a další a doplnění odpovědi

 • Odpověď 14 - opravy silnic po výstavbě dálnice 

  • 1) Vyjádření OŽP ve věci bezpečnostních prvků jsme zaslali. Další stanoviska jsou ve studiích CDV Brno, kteří doporučují instalaci těchto prvků. Na základě těchto doporučení město tato bezpečnostní opatření realizovala na II/440 a Komenského ulici.
  • 2) Snížení rychlosti přináší mnoho efektů, ale nejdůležitější je lidský život. Jsem přesvědčen, že jsme v této věci udělali maximum.
  • 3) Auto ve městě budou jezdit pomalu - evropský trend.
  • 4) Oprava komunikací poničených při výstavbě dálnice D/47 se bude postupně provádět. V současné době probíhá oprava ve Velké. Posílám Vámi požadovanou komunikaci mezi Městem Hranice a MD a ŘSD.
  • 5) Vážený pane na závěr Vás upozorňuji, že informace poskytuji po konzultaci s ved. příslušných odborů.
 • Odpověď 15 - dopravní situace v centru města
 • Odpověď 16 - zakázka - cenová nabídka
 • Odpověď 17 - veřejná zeleň a úklid ulic a doplnění 1, doplnění 2, doplnění 3doplnění 4 a doplnění 5
 • Odpověď 18 - chodník do křižovatky
 • Odpověď 19  - plynofikace Valšovice
 • Odpověď 20 - chodník u  Slávie a doplnění odpovědi

Přílohy ke staženíJazykové verze

 • Čeština
 • English