Cesta: Pro občany / Městský úřad / Struktura a telefonní seznam MěÚ Hranice


obsah:

Městský úřad Hranice - kontakty

Městský úřad Hranice je orgánem města zabezpečujícím plnění úkolů v samostatné působnosti a zabezpečujícím přenesený výkon státní správy. Postavení a působnost MěÚ upravuje Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Zámek  - Pernštejnské nám. 1Městský úřad Hranice,
Pernštejnské náměstí 1,
753 01 Hranice
telefon: 581 828 111
fax: 581 828 650
Elektronická podatelna: podatelna@mesto-hranice.cz

Upozorňujeme, že oficiální podání e-mailem je nutné podat pouze prostřednictvím elektronické podatelny.

Struktura úřadu

Telefonní ústředna: 581 828 111
Telefonní předvolba: 581 828...
ID datové schránky: q8abr3t
Kód obce ČSÚ: 513 750
Kód obce MMR: 04768 6

Kontakty

 Jméno

Funkce 

Telefon

E-mail

Číslo 
kanceláře 

Vedení města - Pernštejnské nám. 1

Jiří Kudláček starosta města  581 828 121 starosta@mesto-hranice.cz H226
Mgr. Ivo Lesák místostarosta města 581 828 122 mistostarosta@mesto-hranice.cz H217   
Ing. Bc. Vladimír Vyplelík tajemník MěÚ 581 828 120 vladimir.vyplelik@mesto-hranice.cz H226 

Níže uvedení přítomní zaměstnanci jsou označení ZELENĚ, nepřítomní ČERVENĚ. Pracovníci jednotlivých odborů jsou řazeni abecedně. 

Číslo kanceláře zároveň označuje budovu, ve které dotyčný sídlí.

Pernštejnské nám. 1 H - hlavní budova  - zámek - Pernštejnské nám. 1

 

 

 

Zámecká 118Z - Zámecká 118

 

 

 

Purgešova 1399P - Purgešova 1399

  

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English