Cesta: Pro občany / Projekty města / Zrealizované projekty / Bezbariérová lávka pro pěší – Hranice, ul. Bělotínská


obsah:

Bezbariérová lávka pro pěší – Hranice, ul. Bělotínská

 

Město Hranice uspělo v žádosti o finanční příspěvek na projekt Bezbariérová lávka pro pěší – Hranice, ul. Bělotínská ze Státního fondu dopravní infrastruktury jedná se o finanční příspěvek pro akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího přistupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Celkové náklady projektu Bezbariérová lávka pro pěší – Hranice, ul. Bělotínská činí 10 708 743,-Kč.

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je výstavba bezpečnostního prvku, který bude sloužit k ochraně chodců na hlavním průtahu obce. Toto přemostění spojí jižní a severní část města Hranic  a umožní tak bezbariérové bezpečné a rychlé propojení hustě osídlených lokalit města. Umístění lávky pro pěší řeší hlavně kolizní situace vznikající při přechodu chodců přes komunikaci na ul. Bělotínské. Po dokončení výstavby se výrazně sníží nebezpečí zranění osob přecházejících přes silnici I/47.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy na silnice I/47. Realizací projektu dojde ke snížení nehodovosti a úmrtnosti zapříčiněné neoprávněným přebíháním chodců bydlících na hustě zalidněných sídlištích Hromůvka, Pod Lipami, Pod Nemocnicí aj., kteří si v tomto nebezpečném úseku krátí cestu k autobusovému i vlakovému nádraží, do obchodního areálu Kaufland a ostatních specializovaných prodejen. Druhým, neméně podstatným cílem projektu je jeho bezbariérovost a vyrovnávání příležitostí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Město Hranice v rámci rekonstrukce chodníkových tras na celém území města buduje bezbariérové chodníky a přechody, v současné době pracuje na přípravě žádostí o dotaci na 17 bezbariérových zastávek MHD.

 

Financování projektu:

Zdroj financování

Podíl v Kč

Dotace SFDI

6.359.000,-

Celkové náklady

10.887.445,-

 Tento projekt je spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English