Cesta: Pro občany / Projekty města / Zrealizované projekty / Bezbariérové zastávky na trase Hranice-Drahotuše-Slavíč


obsah:

Bezbariérové zastávky na trase Hranice-Drahotuše-Slavíč

Popis projektu:

Projekt Bezbariérové zastávky ba trase Hranice-Drahotuše.Slavíč je veřejně prospěšným projektem, který je zaměřen na rozvoj veřejné dopravy v Hranicích. Předchozí stav řešení zastávek byl nevyhovující jak po stránce estetické, ale i z hlediska nástupních poměrů z chodníkové části, která u všech řešených zastávek není v souladu s vyhl. 369/2001 Sb. a ČSN 736425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky. Realizací projektu došlo ke zkvalitnění služeb veřejné dopravy a jejímu zpřístupnění občanům s omezenou schopností pohybu a orientace, zatraktivnění veřejné dopravy, zefektivnění veřejné dopravy, modernizaci veřejné dopravy a zlepšení životního prostředí.

Cíl projektu:

Cílem bylo zatraktivnit, zefektivnit a modernizovat veřejnou dopravu, odstranit bariéry a zvýšit mobilitu všech občanů a návštěvníků města.  

Financování projektu:

Zdroj financování Podíl v Kč Podíl v %
Dotace z  EU 1 333 867 85
Město Hranice 235 389 15
Celkem 1 569 256 100

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English