Cesta: Pro občany / Projekty města / Zrealizované projekty / Dětské hřiště Drahotuše


obsah:

A co děti? Mají si kde hrát? – Vybudování dětského hřiště Drahotuše

Státní zemědělský a intervenční fond vyhlásil na rok 2009 Program rozvoje venkova, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. V rámci výzvy č. 1/2009 Programu LEADER „Měníme Hranicko“ byla vyhlášena fiche č. 6 s názvem Spolkový život a sport s opatřením III.2.1.2. Občanské vybavení a služby, do kterého byla podána žádost o dotaci na projekt „A co děti? Mají si kde hrát? – Vybudování dětského hřiště Drahotuše.

Cíl projektu:

Cílem projektu je vybudování kvalitního dětského hřiště s mobiliářem, které bude určeno pro děti od 3 do 12 let. Realizací projektu dojde k rozšíření možností trávení volného času pro děti a zvýšení jejich bezpečnosti v místní části Hranic – v Drahotuších. Jedná se o důležitou investici z hlediska občanského vybavení v obci.

Popis projektu:

Hřiště bude vybudováno na současné „zelené louce“. Realizace projektu byla v průběhu února – března 2008 konzultována s obyvateli, došlo ke sběru názorů a následnému vypracování technické dokumentace.

Technická dokumentace řeší hřiště o rozloze cca 900 m2, avšak předmětem žádosti o dotaci je pouze první etapa vybudování hřiště o rozloze cca 440 m2. Povrch bude tvořit jemný kačírek a zámková dlažba. Výstupem projektu bude vybavené hřiště s mobiliářem, který bude tvořit 1 kolotoč, 1 dvoumístnou houpačku, 1 trojitou hrazdu, 1 průlezný oblouk a 1 průlezný jehlan. Vybavení hřiště si navrhly samy děti na veřejném projednání v červenci 2008.

Financování projektu:

Zdroj financování

Podíl v Kč

Podíl v %

Vlastní prostředky

  314.205,-Kč

33

Požadovaná dotace

  640.884,-Kč

67

Celkové náklady 

  955.089,-Kč

100

 

                        Veřejné projednání dětské hřiště                                              

                                                                       Jazykové verze

  • Čeština
  • English