Cesta: Pro občany / Projekty města / Zrealizované projekty / Galašova lípa


obsah:

Odborné ošetření památného stromu Galašova lípa

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo Směrnicí MŽP č. 3/2009 ze dne 11.3.2009 Program péče o krajinu v letech 2009 - 2011. Do Podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí podalo město Hranice žádost o dotaci na projekt Odborné ošetření památného stromu Galašova lípa a to v rámci opatření B.2 Péče o krajinné prvky a B.2 b) Péče o památné stromy a aleje a další významné stromy a aleje.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je odborně ošetřit lípu velkolistou (Tillia platyphyllos) nazvanou Galašova lípa, jejíž stáří je cca 150 let, výška 15 m, obvod kmene ve výšce 1,3 m je 369 cm a ochranné pásmo tvoří kruh o poloměru 12 m se středem ve středu kmenu. Lípa se nachází na břehu řeky Veličky na ulici Galašova.

 

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na ošetření lípy velkolisté (Tillia platyphyllos) v k. ú. Hranice, parcela č. 2328/6. Jméno, Galašova lípa, dostala podle Josefu Heřmanu Agapitovi Gallašovi (*1756 - † 1840), který byl vrchním vojenských lékařem za války rakousko – turecké. Do dějin, mimo jiné, se zapsal jako buditel, překladatel a lékař, který založil první nemocnici v Hranicích. Jedná se o strom kuriózního vzhledu s významnou sadovnickou hodnotou. Tvar koruny je netypický, koruna má větší šířku než výšku, tento tvar byl vytvořen pravidelným ořežáváním, kdy byly odstraňovány tenké větve a ponechány pouze horizontálně rostoucí silnější větve. Tomu nasvědčují četné jizvy po řezech, klikatý tvar a značná délka větví.

V rámci opatření dojde k provedení pravidelného řezu, ošetření a úpravy okolí. Jedná se o ošetření, ochranu a uchování památného a pro město Hranice velmi významného stromu.

 

Financování projektu:

 

Zdroj financování

Podíl v Kč

Podíl v %

Vlastní prostředky

  17.612,-

35,3

Požadovaná dotace

  32.368,-

64,7

Celkové náklady 

  49.980,-

100

 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Životního prostředí.Jazykové verze

  • Čeština
  • English