Cesta: Pro občany / Projekty města / Zrealizované projekty / Hranice-územní energetická koncepce


obsah:

Hranice  - Územní energetická koncepce

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo roku 2008 program EFEKT. Program slouží MPO k ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Je zaměřen na osvětovou činnost, energetické plánování, investiční akce malého rozsahu a na pilotní projekty. Je doplňkovým programem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie. Město Hranice získalo od MPO dotace na projekt Hranice-územní energetické koncepce. Dotace na vypracování energetické koncepce a její aktualizaci může být poskytnuta krajům, městům a obcím s počtem obyvatel minimálně 10 000. 

Termín realizace projektu

1. 3. -30. 9. 2008 

Financování projektu

Zdroj financování

Podíl v Kč

Podíl v %

MPO

  223 000,00

49

Město Hranice

  223 910,00

51

Celkové náklady

  446 910,00

100

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008.Jazykové verze

  • Čeština
  • English