Cesta: Pro občany / Projekty města / Zrealizované projekty / Hranice IV – Drahotuše – Oprava MK – ul. Nábřežní


obsah:

Hranice IV – Drahotuše – Oprava MK – ul. Nábřežní

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo po bleskové povodni z 24. června 2009 dotační program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. V rámci dotačního titulu č. 2 město Hranice jako obec postižená živelní nebo jinou pohromou, na jejímž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, podalo žádost o dotaci na projekt „Hranice IV – Drahotuše – Oprava MK – ul. Nábřežní“. Dotace byla městu přiznána, realizace projektu je plánovaná v roce 2010.

 

Cíl projektu:

 

Cílem projektu je opravit místní komunikaci v ulici Nábřežní v místní části Hranic, Drahouších, po bleskové povodni z 24. června 2009.

 

Popis projektu:

 

Jedná se o opravu Nábřežní ulice a to od místa křížení místní komunikace v části Rejdiště a Zahradní ulici. Část úseku Nábřežní ulice, která dále navazuje na Nádražní ulici (S III/44026), je v dobrém neporušeném stavu a není předmětem žádosti o dotaci.

Úsek komunikace je přístupovou účelovou místní komunikací, která je provedena jako jednopruhová s proměnnou šířkou pojízdného pruhu od 2,50 do 3,50 m s oboustranným provozem, která zpřístupňuje podél svého západního okraje zástavbu rodinných domů v počtu 9, přičemž další je v současné době ve výstavbě. Východní okraj je lemován Uhřínovským potokem, který je v břehové části doplněn vzrostlými stromy a keři.

Při červnových povodních v roce 2009 došlo při zvýšené hladině k erozi stávající úpravy vozovky a poškození živičného povrchu.

Celková délka řešené opravy komunikace je 285 m.

Rozpočet počítá s rozdělením prací na komunikace a vedlejší rozpočtové náklady.

 

Financování projektu:

 

Zdroj financování

Podíl v Kč

Podíl v %

Vlastní prostředky

140.000,-

20

Požadovaná dotace

485.000,-

80

Celkové náklady 

625.000,-

100

 

                                                                      Jazykové verze

  • Čeština
  • English