Cesta: Pro občany / Projekty města / Zrealizované projekty / Hranice – přechod na Tř. 1. Máje – ul. Jaselská


obsah:

Hranice – přechod na Tř. 1. Máje – ul. Jaselská

 

Popis akce:

Projekt řeší bezpečnostní úpravy na Tř. 1. máje. Akce bude realizována na sběrné komunikaci, která prochází hustě osídlenou oboustrannou obytnou zástavbou a od Potštátu dále do centra města přivádí dopravu z průmyslové zóny Tovární ulice a nádraží ČD a ČSAD. Předmětem projektu je vybudování přechodu pro chodce, včetně dělícího ostrůvku. Součástí stavby je dále úprava (zámková dlažba) části chodníku a rozšíření vozovky silnice II/440 (asfaltožičný povrch).

 

Cíl akce:

Cílem akce je zřízení bezpečnostního prvku pro zklidnění dopravy na S II/440 dle návrhu CDV Brno sloužícího k přecházení chodců. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu na pozemní komunikaci vybudováním přechodu pro chodce. Projekt řeší přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, tzn. že nástupní dlážděné plochy chodníkových úprav jak na samotném dělícím ostrůvku tak na návazných úsecích chodníků budou splňovat požadavky vyhlášky 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezpečnostní prvky jsou navrženy tak, aby zabraňovaly samostatnému pohybu nevidomých.

 

Termíny realizace:

 

Termín zahájení měsíc, rok:

srpen 2010

Termín dokončení – měsíc, rok:

 říjen 2010

 

Financování:

 

Celkové náklady:                       339 797,- Kč

Příspěvek Olomouckého kraje:    113 000,- Kč

Podíl Města:                              226 797,- Kč

 

logo Olomouckého kraje

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English