Cesta: Pro občany / Projekty města / Zrealizované projekty / Hranice – systém pro separaci biodpadů


obsah:

Hranice- systém pro separaci biodpadů

Předpokládané datum zahájení projektu:        28.8.2009

Předpokládané datum ukončení projektu:      25.11.2009

 

Projekt „Hranice – Systémy pro separaci bioodpadů“ je zaměřen na zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Hranice. Jde také o podporu systému domácího kompostování v Hranicích. V průběhu měsíců června-srpna probíhala v tisku v rubrice „Hranická radnice“ intenzivní kampaň, ve které byly občanům vysvětleny hlavní výhody kompostování, popsán systém kompostování, do domácností byl distribuován leták popisující význam třídění BRKO a také proběhla mezi občany anketa Kompostéry.

 Anketní dotazníky odevzdalo 130 občanů, kteří mají zájem využít tento způsob nakládání s odpady. Po poradě s odbornou firmou odbor životního prostředí navrhl kompostéry typu CompoStar K 390. Kompostéry budou pronajímány občanům na základě nájemní smlouvy.

Dalším krokem v projektu je nákup kontejnerů na BIO odpad o obsahu 1100 l. Tyto kontejnery budou umístěny na sídlištích a zahrádkářských kolonií a budou určeny ke svozu biologického odpadu. Na jejich svoz ze sídlišť je nutné pořídit 2 ks utěsněných velkoobjemových kontejnerů, na svoz ze zahrádkářských kolonií je potřeba 5 ks velkoobjemových kontejnerů (jedná se o svoz jarního a podzimního BIO odpadu).

 

Popis projektu:

 

Projekt je zaměřen na zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Hranice. Jde o podporu systému domácího kompostování v Hranicích s nákupem kompostérů a také kontejnerů na biologický odpad pro občany. V Hranicích dodnes nejsou žádné kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, pouze kontejnery na papír, plast, sklo a nápojový karton. Město Hranice spolupracuje se společností EKOLTES Hranice, a.s. na řešení svozu biologického odpadu ze sídlišť a zahrádkářských kolonií.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je snížení environmentální zátěže separací bioodpadů a tím zlepšení kvality životního prostředí v Hranicích i blízkém okolí. Nákup zmíněných kontejnerů a kompostérů výrazně zlepší stav ovzduší, a také podpoří péči o krajinu.

 

Obsah projektu:

Předmětem projektu je nákup kontejnerů a kompostérů v Hranicích. Na 53 stanovištích budou umístěny kontejnery o obsahu 1100 l, na jejich svoz jsou zapotřebí 2 velkoobjemové kontejnery. Do zahrádkářských kolonií je zapotřebí 5 utěsněných velkoobjemových kontejnerů. Do domácností, které měly zájem a zúčastnily se ankety, bude umístěno 130 ks kompostérů o velikosti 400 l. Majitelem kontejnerů a kompostérů bude Město Hranice a provozovatelem bude EKOLTES Hranice, a.s.

 

Dotazníkové šetření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financování projektu:

 

 

Zdroj financování

Podíl v Kč

Dotace EU

    1.249.840,--

Dotace SFŽP

        73.519,97

Město Hranice

      147.039,53

 

 

Schéma Kompostéru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English