Cesta: Pro občany / Projekty města / Zrealizované projekty / Krok k poznání na rok 2009


obsah:

Krok k poznání

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na rok 2009 program „Program na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů“, tématický okruh „Volnočasové a zájmové aktivity pro romské děti a mládež v návaznosti na jejich vzdělávací potřeby“. Cílem vyhlášeného tématického okruhu je podpora vytváření nabídky volnočasových aktivit pro danou cílovou skupinu a integrace dětí a mládeže z rómských komunit v této oblasti. Specifickými cíli jsou podpora projektů zaměřených na vytváření nabídky volnočasových a zájmových aktivit, podpora aktivit zaměřených na pomoc sociálně znevýhodněným dětem a mládeži při odstraňování vzdělávacích bariér, zejména prostřednictvím podpory v oblasti přípravy na vyučování a v neposlední řadě podpora aktivit v rámci mimoškolního vzdělávání, jejichž cílem je přispět k sociální integraci dětí, žáků a studentů ohrožených sociálním vyloučením se zvláštním zřetelem na Romy.

Cíl projektu:

Mezi základní cíle projektu „Krok k poznání“ patří minimalizace výchovných problémů u nezletilých dětí, zlepšení jejich přípravy do školy, zapojení do volnočasových aktivit. Cílovou skupinou budou samozřejmě všichni Romové, ale důraz bude kladen na věkovou skupinu 6 – 18 let a prioritou je snaha změnit jejich pohled na vzdělání, práci a zapojení do současné společnosti.

Mladí Romové se nesmí odpojit od jejich kultury, která je velmi bohatá a má svou tradici, ale cílem projektu je přirozenou cestou Romy naučit poznávat i jinou kulturu, zvyky a taktéž potřeby, které má současný stát.

V současné době je již do volnočasových aktivit a nově i do přípravy do školy zapojeno přes 80 dětí a spolupráce s dospělými Romy se neustále zvyšuje, a to ve spolupráci s dalším romským terénním pracovníkem. Romští terénní pracovníci si velmi dobře předávají zkušenosti /každý z jiné oblastí/ a spolupracují, a to ku prospěchu romských občanů. 

Financování projektu:

Celkové výdaje projektu         329 783,-- Kč

Dotace MŠMT                       100 000,-- Kč

Spolufinancování města         229 783,-- Kč

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English