Cesta: Pro občany / Projekty města / Zrealizované projekty


obsah:

Stavební úpravy lávky pro pěší přes potok Ludina Pod Farou v Hranicích

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo po bleskové povodni z 24. června 2009 dotační program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. V rámci dotačního titulu č. 2 město Hranice jako obec postižená živelní nebo jinou pohromou, na jejímž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, podalo žádost o dotaci na projekt „Stavební úpravy lávky pro pěší přes potok Ludina Pod Farou v Hranicích“.

více...


Terénní práce 2009

Cílem Města Hranice je udržet si terénního sociálního pracovníka, jehož činnost je velkým přínosem nejenom pro město, jako zástupce jedné strany, ale také pro klienty na straně druhé.

více...


Terénní sociální pracovník pro Město Hranice

Terénní pracovník doplňuje nabídku služeb o základní odborné poradenství. Funguje jako prostředník mezi klientem a veřejnou správou, která často nemá kapacity na takový „terénní přistup“.

více...


Územně analytické podklady obcí – ORP Hranice

Územně analytické podklady obcí umožní kvalitní rozhodování o území na základě aktuálních a dostupných dat. Zavedení tohoto systému je základním předpokladem pro zlepšení služeb veřejné správy.

více...


Výtvarní umělci města Hranic

Cílem projektu je realizace knižní publikace Výtvarní umělci města Hranic, která bude mapovat a podá ucelený přehled o výtvarných umělcích (malba, kresba, sochařství, užitá grafika a výtvarná fotografie), kteří působili v Hranicích od přelomu 18.-19.stol. až do současnosti (cca 30 autorů).

více...


Za krásami Městské památkové zóny Hranice

Projekt rozšířuje nabídky atraktivit cestovního ruchu. Zároveň dojde ke zlepšení, sjednocení a rozšíření sítě informačních bodů, které jednak pomohou návštěvníkům s orientací, upozorní je na zajímavosti a místa, které stojí za vidění a také jim přinese vhodnou formou podané informace o historii či jedinečnosti města.

více...

{ předchozí strana 1... 2... 3... další strana }


Jazykové verze

  • Čeština
  • English