Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2006 - 2010 / Zastupitelstvo města - květen 2009


obsah:

Zastupitelstvo města - květen 2009

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 28. května od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.  Jednání zastupitelstva města je veřejné.

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Prodej jednotek dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Hranic

4.

Prodej části pozemku parc. č. 2421/29 v k. ú. Hranice

5.

Prodej části pozemku parc.č. 1243/6 v k.ú. Valšovice

6.

Prodej části pozemku parc.č. 2267/1 v k.ú. Velká u Hranic

7.

Prodej pozemku parc.č. 660/67 v k.ú.Hranice

8.

Prodej části pozemku parc.č.st. 531 v k.ú. Hranice

9.

Prodej části pozemku parc.č. 495/1 v k.ú. Hranice

10.

Prodej částí pozemku parc. č. 1441/25 v k.ú. Hranice

11.

Prodej pozemku parc. č. 1884/4 v k. ú. Hranice

12.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Třída Československé armády čp. 209, byt č. 5 o vel. 2+1, II. ktg.

13.

Výkup pozemků - chodníková trasa Velká

14.

Výkup pozemků v ulici Skalní

15.

Výkup části pozemku parc.č. 2230/5 v k.ú.Hranice

16.

Směna části pozemku parc.č. 2235/16 v k.ú. Hranice za část pozemku parc.č. 2235/53 v k.ú. Hranice

17.

Převod pozemku parc. č. 602/2 v k. ú. Hranice

18.

Plán obnovy kanalizací

19.

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Hranic - plnění opatření programu k 31.12.2008

20.

Rozpočtová opatření

21.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o výherních hracích přístrojích

22.

Cyklostezka Střecha Evropy - Smlouva o spolupráci č. 2

23.

Prodej televizního stožáru

24.

Zpráva o činnosti Rady města Hranic a orgánů města dle § 97 zákona o obcích

25.

Náměty, připomínky, různé

 

 

 

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English