Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2006 - 2010 / Zastupitelstvo města - srpen 2009


obsah:

27. zasedání zastupitelstva města

Mimořádné 27. zasedání Zastupitelstva města Hranic se konalo dne 20.8.2009 od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice. Starosta města svolal mimořádné zasedání zastupitelstva města Hranic dle jednacího řádu zastupitelstva města Hranic článek 4 odst. 6 ve věci prodeje nepotřebného nemovitého majetku státu (kasárna Jaslo).

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kasárna Jaslo

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English