Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2006 - 2010 / Zastupitelstvo města - září 2008


obsah:

Program jednání zastupitelstva města Hranic

1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2. Kontrola plnění usnesení

3. Prodej bytových jednotek dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Hranic

4. Prodej bytových jednotek dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Hranic - žádosti o prodloužení lhůt

5. Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Struhlovsko čp. 1536, byt č. 30 o vel. 1+0, I. ktg.

6. Prodej bytu v Hranicích, Nová čp. 1818, byt č. 7 o vel. 2+1, 42,99 m2, I. ktg.

7. Prodej bytu v Hranicích, Hromůvka čp. 1891, byt č. 2 o vel. 4+1, I. ktg.

8. Prodej pozemku parc.č. 1197/4 v k.ú. Drahotuše

9. Prodej pozemků pod garážemi na Struhlovsku

10. Prodej části pozemku p.č. 2334/22 v k.ú. Hranice

11. Prodej pozemku p.č. 206/2 v k.ú. Uhřínov u Hranic

12. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 774/20 v k.ú.Hrabůvka

13. Bezúplatný převod pozemků p.č. 568/80, 569/5, 568/78 v k.ú. Hranice

14. Bezúplatný převod pozemku p.č. 569/4 v k.ú. Hranice

15. Bezúplatný převod pozemků p.č. 578/2, 588/14 v k.ú. Hranice

16. Výkup pozemků v k.ú.Hranice LV 1950 a LV 1940

17. Výkup části pozemku parc.č. 2230/5 v k.ú.Hranice

18. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1900/5 v k.ú. Hranice

19. Záměr na prodej části pozemku parc.č. 2844/1 a parc.č. 2844/10 vše v k.ú. Drahotuše

20. Záměr na směnu části pozemku parc.č. 2235/16 v k.ú. Hranice za část pozemku parc.č. 2235/53 v k.ú. Hranice

21. Záměr na směnu části pozemku parc.č. 218/3 v k.ú. Hranice za část pozemku parc.č. 250 v k.ú. Hranice

22. Nemovitosti v areálu společnosti EKOLTES Hranice, a.s.

23. Užívání budovy kuchyně u čp. 1820 ZŠ Nová ul. Hranice

24. Duplicitní vlastnictví - LV č. 1403

25. Žádost Charity Hranice

26. Nabídka akcií k odkoupení

27. Rozpočtová opatření

28. Cena města

29. Politika územního rozvoje ČR 2008

30. Rozpočtové opatření MKZ

31. Žádost o dotaci - Výstavba sportovního areálu ZŠ Tř.1.máje

32. Žádost o dotaci - Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Struhlovsko

33. Dotace z ministerstva financí

34. Regenerace panelového sídliště Galašova a Na Hrázi

35. Grantový program města Hranic, oblast investic a oprav v oblasti kultury a tělovýchovy v roce 2008 - II. kolo

36. Doplnění usnesení č. 742/2002 ZM 35

37. Zpráva o činnosti Rady města Hranic dle § 97 zákona o obcích a orgánů města

38. Náměty, připomínky, různé

 

 

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English