Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2010 - 2014 / Zastupitelstvo města 4. září 2014


obsah:

Zastupitelstvo města 4. září 2014

Další jednání zastupitelstva města Hranic se konalo 4. září 2014 od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích.

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Prodej bytu v Hranicích, Cementářské sídliště čp. 1298, byt č. 73 o vel. 2+1, I. ktg

4.

Prodej bytu v Hranicích, Husitská čp. 1325, byt č. 2 o vel. 3+1, byt se sníženou kvalitou (II. ktg).

5.

Prodej bytu v Hranicích, Třída Československé armády čp. 1148, byt č. 4 o vel. 1+1, byt se sníženou kvalitou (III ktg).

6.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Struhlovsko čp. 1536, byt č. 17 o vel. 1+0 o výměře 19,60 m2, I. ktg.

7.

Prodej  části pozemku parc.č. 2716/8 v k.ú. Drahotuše

8.

Prodej části  pozemku parc.č. 1261/1 v k.ú. Slavíč

9.

Záměr na  prodej  pozemku parc.č. 199/3 v k.ú. Velká u Hranic

10.

Záměr na prodej  pozemků a to  parc.č. 2081/5 a části  parc.č. 2469/2 vše v  k.ú. Hranice

11.

Záměr na prodej pozemků parc. č. 647/5, parc. č. 647/6 v k. ú. Hranice

12.

Záměr na prodej části pozemku parc. č. 2092/1 v k. ú. Hranice

13.

Záměr na prodej částí pozemků parc. č. 2267/4, parc. č. st. 107 v k. ú. Velká u Hranic

14.

Záměr na prodej části pozemku parc. č. 2334/22 v k. ú. Hranice

15.

Výkup pozemku parc.č. 1451/8 v k.ú. Hranice

16.

Výkup pozemků pod stavbou "Cyklostezka Bečva - III. etapa"

17.

Výkup části pozemku parc. č.  20/1 v k.ú. Středolesí

18.

Vzdání se práva pohledávky za společností DOMY START, a.s.

19.

Úvěr na výstavbu a rekonstrukci kanalizace Hranice a 
příloha  - Smlouva

20.

Rozpočtová opatření

21.

Investiční příspěvek Multikulturní centrum Stará Střelnice - Hranice  a
příloha  - Smlouva

22.

Investiční příspěvek Sportovnímu centru Naparia o.p.s.

23.

Investiční příspěvek na pořízení osvětlovacího balónu pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, požární stanici Hranice

24.

Investiční příspěvek Tělocvičné Jednotě Sokol Hranice

25.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku SK Hranice

26.

Grantový program na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb

27.

Dodatek ke zřizovací listině MŠ Hromůvka

28.

Statut lázeňského místa Teplice nad Bečvou

29.

Zřízení služebnosti přípojky vody a kanalizace - Hasičská zbrojnice ve Velké

30.

Zřízení služebnosti stezky a cesty - Cyklostezka Bečva - III. etapa

31.

Návrh změny rozpočtu města Hranic na rok 2014

32.

Zastavení projektu v ulici Partyzánská

33.

Zpomalovací semafory na Tř. generála Svobody

34.

Zpomalovací semafory v Komenského ulici v Hranicích

35.

Informace z mimořádného jednání kontrolního výboru

36.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle § 97 Zákona o obcích 128/2000 Sb.

37.

Náměty, připomínky, různé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English