Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2010 - 2014 / Zastupitelstvo města 13. prosince 2012


obsah:

Zastupitelstvo města 13. prosince  2012

20. zasedání zastupitelstva města se konalo ve čtvrtek 13. prosince. 2012 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Měú Hranice.

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 67 o vel. 1+1 o výměře 28,93 m2, I. ktg.

4.

Žádost o povolení splátkového kalendáře

5.

Žádost o povolení splátkového kalendáře

6.

Výkup pozemku parc. č. 1409/1 v k.ú. Slavíč

7.

Výkup pozemku parc. č. 1410/2 v k.ú. Slavíč

8.

Výkup části pozemku parc. č. 1418/1 v k.ú. Slavíč

9.

Nemovitost  č.p.174 v Drahotuších

10.

Dlužné nájemné z bytů – odpis pohledávek

11.

Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2013 - zpráva a samotný návrh rozpočtu

12.

Rozpočtová opatření

13.

Schválení účetního hospodářského výsledku za roky 2010 a 2011

14.

Návrh změny č. 1 regulačního plánu, Drahotuše – Nad vápenkami
a grafická část

15.

Zimní stadion - úhrada projektové dokumentace

16.

Vystoupení ze Sdružení cestovního ruchu Střední Morava

17.

Podání žádosti o dotaci - Úprava křižovatky v Hranicích

18.

Podání žádosti o dotaci: RPS - Hranice, Hromůvka III. etapa

19.

Personální záležitosti - výbory zastupitelstva města

20.

Termíny zasedání Zastupitelstva města Hranic a schůzí Rady města Hranic

21.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle § 97 Zákona o obcích 128/2000 Sb.

22.

Náměty, připomínky, různé

 Materiály k projednání na 20. zasedání ZM jsou pro veřejnost k nahlédnutí v Městské knihovně na Masarykově náměstí 71, Hranice.

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English