Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2014 - 2018 / Zastupitelstvo města 12. říjen 2017


obsah:

Zastupitelstvo města 12. říjen 2017

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 12. října od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné . 

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Náměty, připomínky občanů

4.

Rozpočtová opatření

5.

Finanční záležitosti MKZ Hranice

6.

Granty na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb na území města Hranic pro rok 2017 - 2. kolo

7.

Žádost o poskytnutí dotace mimo grantové řízení -  JUDO ŽELEZO HRANICE, z.s.

8.

Neinvestiční dotace Elimu Hranice, o.p.s pro rok 2017 - Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči

9.

Smlouva o provozování Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi - Elim Hranice o.p.s.

10.

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace MŠ jiného zřizovatele

11.

Hranice I Pod Křivým - splašková kanalizace - převod práv a povinností

12.

Zeď ulice Kropáčova  - 

13.

Výkupy pozemků - Struhlovsko

14.

Záměr na prodej části pozemku parc.č. 2717/1 v k.ú. Drahotuše

15.

Záměr na prodej pozemků parc.  č. 1311/4, parc. č. 1313/3  a parc. č. 1317/3 vše v k. ú.  Drahotuše

16.

Cena města

17.

Zásady transparentnosti města Hranic

18.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

19.

Různé - zastupitelé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English