Cesta: Pro občany / Samospráva / Výbory a komise / Výbory, zřízené zastupitelstvem / Zápisy z kontrol Kontrolního výboru 2006 - 2010


obsah:

Zápisy z provedených kontrol Kontrolního výboru 2006 - 2010

 1. Dotace a půjčky ze státního rozpočtu - 29. 1. 2007
  .
 2. Plynofikace domů v Potštátské ulici - 16. 5. 2007
  .
 3. Ekonomické priority zastupitelstva - 16. 5. 2007
  .
 4. Odměny členům rady, zastupitelstva, výborů a komisí MěÚ - 18. 6. 2007
  .
 5. Plnění směrnice EHS o čištění odpadních městských vod -18. 6. 2007
  .
 6. Kasárna Jaslo 22.3.2007
  .
 7. Studie dopravního propojení silnice II/440 s křižovatkou "U smrku" - 29.3.2007
  .
 8. Plnění ekonomických priorit - 12.11.2007
  .
 9. Zapojení občanů 7.12.2007
  .
 10. Nedostatky v údržbě a opravách majetku města 10.12.2007
  .
 11. Jmenování odborníků do komisí 12.12.2007
  .
 12. Pozemek bývalého dopravního hřiště 23.1.2008
  .
 13. Dodržování zásad prodeje bytového fondu2. strana
  .
 14. Dodržování lhůt dle zákona o obcích
  .
 15. Obchodní styk města s Ekoltes a.s.
  .
 16. Plnění úkolů z ekonomických priorit zastupitelstva
  .
 17. Dopravní značení  - omezení hmotnosti vozidel
  .
 18. Kontrola plnění usnesení  - informace o činnosti Rady města
  .
 19. Stav toku Ludina
  .
 20. Kontrola plnění usnesení  - Zásady hospodaření a s obecními byty  a 2. část
  .
 21. Dodržování hlukových limitů při veřejné produkci hudby
  .
 22. Dodržování hlukových limitů podnikatelskými subjekty
  .
 23. Dodržování OZV o místních poplatcích a Tržního řádu
  .
 24. Dodržování technických podmínek - zpomalovací prahy Komenského
  .
 25. Dodržování hlukových limitů a kolaudačního rozhodnutí v letním kině
 26. Kontrola prostředů  na údržbu, opravy a vybavení v ZŠ Struhlovsko, Šromotovo a DDM 
  .
 27. Kontrola systému účtování a přebírání prací prováděných společností Ekoltes pro město Hranice
  .
 28. Hluk z dopravy
  .
 29. Hospodaření s finančními prostředky Fondu oprav
  .
 30. Kontrola stížností občanů  - 1. část 2. část
  .
 31. Dodržování právních předpisů - 1.část 2. část
  .
 32. Dodržování rozpočtových nákladů -  1. část, 2. část 3. část
  .
 33. Vyúčtování grantů  - 1. část 2. část
  .
 34. Srovnání nákladů na výrobu tepla

 

 

 

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

 • Čeština
 • English