Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení


obsah:

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

Sekce Obecně závazných vyhlášek je členěna po jednotlivých rocích. Odkazy na ně naleznete v menu v levé liště.
Seznam všech vyhlášek naleznete zde.

Nařízení města

Nařízení města Hranic č. 3/2011 - o stanovení maximální ceny v městské dopravě osob, slev jízdného a o vymezení bezplatné přepravy na území města Hranic

 

NAŘÍZENÍ MĚSTA HRANIC č. 1 /2010 -  Tržní řád

Nařízení města Hranic č. 2/2011 - kterým se mění a doplňuje Nařízení města Hranic č. 1/2010 Tržní řád

Nařízení města Hranic č. 2/2012 - kterým se mění a doplňuje Nařízení města Hranic č. 1/2010 Tržní řád

Nařízení města Hranic č. 1/2017, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Hranic č.1/2010, ve znění pozdějších změn a doplnění provedených nařízeními města Hranic č. 2/2011 a 2/2012


Nařízení města č. 1/2012 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických  a právnických osob.

 

NAŘÍZENÍ MĚSTA HRANIC č. 01/2006 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Hranice

 

NAŘÍZENÍ MĚSTA HRANIC č. 02/2006 o stanovení maximální ceny za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla ve městě Hranice

Řád veřejného pohřebiště

 

Již zrušená nařízení

 

NAŘÍZENÍ MĚSTA HRANIC č. 1/2001 - Tržní řád -  zrušeno Nařízením  č. 1/2010 - Tržní řád

NAŘÍZENÍ MĚSTA HRANIC č. 1/2002 - Kterým se mění a doplňuje Tržní řád - zrušeno Nařízením  č. 1/2010 - Tržní řád

NAŘÍZENÍ MĚSTA HRANIC č. 2/2004 - Kterým se mění a doplňuje Tržní řád - zrušeno Nařízením  č. 1/2010 - Tržní řád

NAŘÍZENÍ MĚSTA HRANIC č. 1/2005 - Kterým se mění a doplňuje Tržní řád - zrušeno Nařízením  č. 1/2010 - Tržní řád

NAŘÍZENÍ MĚSTA HRANIC č. 1/2004 ,o stanovení maximální ceny v městské dopravě osob, slev jízdného a o vymezení bezplatné přepravy na území města Hranic

Nařízení města Hranic č. 1/2011 - o stanovení maximální ceny v městské dopravě osob, slev jízdného a o vymezení bezplatné přepravy na území města Hranic

 řád

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English