Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2003 / Obecně závazná vyhláška č. 1/2003


obsah:


Obecně závazná vyhláška města Hranice č. 1/2003

O zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 4/1992 o odtahování vozidel na území města Hranic
a Obecně závazné vyhlášky č. 2/1995 o odstraňování vraků vozidel ve městě Hranicích


Zastupitelstvo města Hranic se usneslo dne 3. 4. 2003 vydat podle § 84 odstavce 2 písmena i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.


Článek 1
Zrušovací ustanovení


Touto Obecně závaznou vyhláškou se ruší :
(1) Obecně závazná vyhláška č. 4/1992 o odtahování vozidel na území města Hranic ze dne 30. 4. 1992
(2) Obecně závazná vyhláška č. 2/1995 o odstraňování vraků vozidel ve městě Hranicích ze dne 15. 4. 1995


Článek 2
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 5. 2003.

Vyvěšeno dne : 10. 4. 2003
Svěšeno dne : 28. 4. 2003

PhDr. Vladimír Juračka
starosta Města Hranic

Mgr. Miroslav Wildner
místostarosta Města Hranic

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English