Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2003 / Obecně závazná vyhláška č. 10/2003


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 10/2003  

O zrušení Obecně závazné vyhlášky Města Hranic č. 7 o ochraně klidu v noční době

Zastupitelstvo města Hranic schválilo na svém zasedání dne 11.12.2003 na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1
Zrušovací ustanovení

Touto Obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Hranic č. 7/2003 o ochraně klidu vnoční době, která nabyla účinnosti dne 17.7.2003

Článek 2
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po vyhlášení.

Vyvěšeno dne : 30. 12. 2003
Svěšeno dne : 16. 1. 2004

PhDr. Vladimír Juračka
starosta Města Hranic Mgr. Miroslav Wildner
místostarosta Města Hranic

 

 

vyvěšeno na úřední desce: 30. 12. 03
svěšeno na úřední desce: 16. 1. 04
účinnost: 16. 1. 04Jazykové verze

  • Čeština
  • English