Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2004 / Obecně závazná vyhláška č. 5/2004


obsah:


Město Hranice
Obecně závazná vyhláška č. 5 /2004, kterou se ruší Obecně závazné vyhláška č. 7/98, o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin, školních klubů a o stanovení úplaty za činnost v zájmových kroužcích


Zastupitelstvo města Hranic schválilo na svém zasedání dne 16. 12. 2004 podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 7/98, o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin, školních klubů a stanovení úplaty za činnost v zájmových kroužcích, schválená dne 23. června 1998.


Článek II.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2005.


PhDr. Vladimír Juračka                                       Mgr. Miroslav Wildner,
starosta                                                                místostarosta

 

vyvěšeno: 17.12. 2004
svěšeno: 3. 1. 2005
účinnost: 1. 1. 2005

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English