Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2004 / Obecně závazná vyhláška č. 8/2004 - zrušena


obsah:

Obecně závazná vyhláška  č. 8/2004 - zrušena 1/2017

kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/96 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města HranicJazykové verze

  • Čeština
  • English