Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2005 / Obecně závazná vyhláška č. 3/2005


obsah:


Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 21 o povinném hubení obtížných hlodavců a Obecně závazná vyhláška č. 3/2002, kterou se upravují některé povinnosti chovatelů zvířatZastupitelstvo města Hranic schválilo na svém zasedání dne 21.4.2005 podle ustanovení §84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.

Zrušují se Obecně závazná vyhláška č. 21 o povinném hubení obtížných hlodavců, schválená dne 4.10.1995 a Obecně závazná vyhláška č. 3/2002, kterou se upravují některé povinnosti chovatelů zvířat, schválená dne 25.7.2002.

Článek II.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 6.5.2005.


PhDr. Vladimír Juračka                       Mgr. Miroslav Wildner
starosta města                                   místostarosta města

vyvěšeno: 22. 4. 2005
svěšeno: 10. 5. 2005
platnost: 6. 5 2005Jazykové verze

  • Čeština
  • English