Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2005 / Obecně závazná vyhláška č. 6/2005


obsah:

Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 6/2005,
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č.1/2001 o Fondu rozvoje bydlení a fondu na opravy bytového fondu postiženého povodní


Zastrupitelstvo města Hranic schválilo usnesením č. 594/2005 - ZM 26 zde dne 24.11.2005 podle ustanovení § 84, odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2001, o fondu rozvoje bydlení a fondu na opravy bytového fondu postiženého povodní, schválená dne 22.2. 2001.

Článek II.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 10.12.2005.

PhDr. Vladimír Juračka
starosta

Mgr. Miroslav Wildner
místostarosta

 

vyvěšeno: 25.11. 2005
svěšeno: 12.12. 2005
platnost: 10.12. 2005Jazykové verze

  • Čeština
  • English