Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2009 / Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 3/2009


obsah:

Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 3/2009

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Hranice vydává dne 25.06. 2009 podle ustanovení § 14 odst. 2

zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 Článek 1

 Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2005, se mění a doplňuje takto:

1. v oddílu VI čl. 26, v odstavci (1) se za slovo „skládek" doplňuje text : 
 „ a za výkopové práce"

 2. v oddílu VI čl. 26 se text v odstavci 3 označuje písmenem „a)" a v oddílu VI čl.26 se v odstavci 3 za písmeno a) doplňuje text:
b) za umístění přenosného reklamního zařízení do 2m2 „A" v historickém jádru města Hranic 9)
za každý započatý m2 a započatý den 100 Kč/den
nebo měsíční paušál 1.500 Kč /měsíc
 nebo roční paušál 10.000 Kč /rok".

 3. v čl. 28 se doplňuje text :

 d) který umístí na veřejném prostranství přenosné reklamní zařízení typu „A" provedené podle přílohy č.1 
 e) který umístí na veřejném prostranství stavební zařízení při opravě, rekonstrukci a výstavbě bytů a domů sloužících k bydlení , na dobu 3 roky od zahájení, 
 f) který umístí na veřejném prostranství zařízení sloužící k poskytování restauračních služeb určitého druhu jako restaurační stolky a zahradní zařízení /předzahrádky/,

 Článek 2

 Účinnost

  1.  Článek 1 bod 1 a bod 3 písm.e) a f) této vyhlášky nabývají účinnosti dnem 15.07. 2009.  
  2.  Článek 1 bod 2 a bod 3 písm. d ) této vyhlášky nabývají účinnost dnem 01.01. 2010.

 Mgr. Miroslav Wildner                                                                                         Ing. Radka Ondriašová
     starosta města                                                                                                        místostarostka

vyvěšeno dne: 29. 6. 2009

sňato dne:       15. 7. 2009

 

Příloha č.1 k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2009

Vzor reklamního stojanu v historickém jádru

Pozn.: ocelové díly žárově zinkovány a opatřeny antikorozním nátěrem (odstín grafitová čerň)

Příloha č.1 k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2009

Umístění reklamních stojanů v historickém jádru města Hranic

1. Podloubí - jedna řada při stěně

- jedna řada mezi sloupy

2. Náměstí - jedna řada při stěně

- jedna řada 0,5m od parkovacích míst

3. Ulice bez podloubí - do š. 1,5m jedna řada u stěny

- méně jak 1,5 m podélně u stěny

 

 

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English