Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2011 / Obecně závazná vyhláška č. 1/2011


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,

kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 Zastupitelstvo města Hranic se na svém zasedání dne 16.6.2011 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství se doplňuje takto:

Příloha č. 1 se doplňuje o stranu č. 9 a 10, na které jsou pod pořadovými čísly 17, 18 a 19 uvedeny další plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Strana 9 a 10 přílohy č. 1 je přílohou této obecně závazné vyhlášky.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 7.7.2011.

 Ing. Radka Ondriášová                                                               Mgr. Miroslav Wildner

starostka města                                                                           místostarosta města

  

Vyvěšeno: 21.6. 2011

Svěšeno: 7.7.2011

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English