Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2014 / Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2014


obsah:

Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2014

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 12.2014

Sňato z úřední desky dne:          05. 01.2015

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English