Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1997 / Obecně závazná vyhláška č. 1/97 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/97,

o stanovení maximální ceny v městské hromadné dopravě osob na území města Hranic.

Městská rada v Hranicích se usnesla dne 28.1. 1997 vydat podle § 24 a § 45 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ( obecní řízení ), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 4a odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a Výměru Ministerstva financí České republiky č. 01/1997, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, část I., oddíl B, pol. č. 2 a část II., pol. č. 11, tuto obecně závaznou vyhlášku.


Článek 1

Maximální cena v městské hromadné dopravě osob

1) Nepřestupná jízdenka pro jednotlivou jízdu v městě Hranice činí:

a) základní jízdné............................................................. 4,- Kč
b) zavazadla o rozměrech větších jak 20x30x50 cm.............4,- Kč
c) pes, není li přepravován ve schránce...............................4,- Kč
d) kočárek bez dítěte........................................................4,- Kč
e) jízdenka zakoupená u řidiče...........................................5,- Kč

2) Časová jízdenka měsíční v městě Hranice činí :
a) občanská....................................................................120,- Kč
b) měsíční síťová jízdenka pro žáky...................................55,- Kč

3) Časová jízdenka čtvrtletní v městě Hranice činí :
a) síťová jízdenka občanská.............................................300,- Kč


Článek 2

Bezplatná přeprava
Bezplatně se ve městě Hranice přepravují :
a) děti do 6 let
b) držitelé průkazů ZTP, ZTP-P, včetně průvodce a psa
c) poslanci a senátoři Parlamentu České republiky
d) jeden pár lyží s holemi
e) kočárek s dítětem
f) důchodci - držitelé průkazů vydaných Ústřední radou Svazu PTP - VTNP
g) důchodci - držitelé průkazů vydaných Konfederací politických vězňů Československa
h) důchodci - držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu a proti fašismu
ch) občané starší 70 let věku


Článek 3

Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.3. 1997Jazykové verze

  • Čeština
  • English