Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1997 / Obecně závazná vyhláška č. 6/1997 - zrušena


obsah:


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/97,

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 22
"O zřízení městské policie"

Městské zastupitelstvo v Hranicích schválilo dne 18.11.1997 svým usnesením č. 330_Z_97 podle ustanovení § 14 odst. 1, písm. i) a o) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 22 o zřízení městské policie :

Článek 1
Článek 3, odst. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 22 o zřízení městské policie se ruší a nahrazuje tímto textem :
4. Stejnokroj strážníků městské policie je proveden v barevné kombinaci černé, šedé a bleděmodré.
Stejnokrojem se rozumí :
- černá osmihranná čepice s páskou po celém obvodu a odznakem na čelní části
- černá pletená čepice
- černá bunda (kožená s vložkou a zimní) s nárameníky černé barvy bez označení
- košile bleděmodré barvy s nárameníky bleděmodré barvy bez označení
- černá kravata
- černý svetr s šedým nápisem "Městská policie"
- šedé kalhoty
- černé body (letní, zimní)
Nášivka - domovenka s názvem města je provedena ve tvaru osmicípé hvězdy v žlutočerné barvě a je umístěna na záloktí obou rukávů košile, svetru a bundy. Velikost nárameníků a podrobnosti o tvarovém provedení odznaku a pásky na čepici jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o Obecní policii.


Článek 2
V souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon O obecní policii se ruší příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 22 O zřízení městské policie - funkční označení.

Článek 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1998.


Vyvěšeno 19.11. 1997
Svěšeno 15.12. 1997Jazykové verze

  • Čeština
  • English