Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1998 / Obecně závazná vyhláška č. 10/1998


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 10/1998 ze dne 8.9. 1998, kterou se ruší OZV „Hřbitovní řád" ze dne 18.12.1991


Městské zastupitelstvo v Hranicích schválilo dne 8.9. 1998 na základě ustanovení § 14 odst. 1 písm. 1 a § 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška městského úřadu v Hranicích „Hřbitovní řád" schválená Městským zastupitelstvem dne 18.12. 1991.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 24. 9. 1998.

PhDr. Vladimír Juračka
starosta Města Hranic

Ing. Josef Ježík
zástupce starosty Města Hranic

Vyvěšeno dne: 10. 9. 1998
Sňato dne: 12.11.1998Jazykové verze

  • Čeština
  • English