Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1998 / Obecně závazná vyhláška č. 3/1998 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/98

o místních poplatcích

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/97 o místních poplatcích.

Městské zastupitelstvo v Hranicích schválilo dne 31.3.1998, podle ustanovení § 15, zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 14, odst. 1, písm. h), § 16, odst. 1 a 2 a § 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
článek 1
Oddíl II, Poplatek ze psů, článek 6, Sazby poplatku, obecně závazné vyhlášky č. 8/97 se mění v bodě 4 takto: " U poživatelů invalidního, starobního, vdovského důchodu za prvního psa 100,- Kč, za druhého a dalšího psa téhož vlastníka 150,- Kč."
článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.1998

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English