Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1999 / Obecně závazná vyhláška č. 7/1999 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 7/99,

kterou se doplňuje OZV č.3/99 "Tržní řád"

Městská rada v Hranicích se usnesla dne 9.12.1999 vydat podle ustanovení § 18 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání /živnostenský zákon/, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 24 a § 45 písm.l/ zákona č. 367/1990 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje OZV č.3/99 "Tržní řád" :


Článek 1
Příloha č.1 OZV č.3/99 "Tržní řád" - Stanovení míst a kapacity pro prodej zboží a poskytování služeb se doplňuje takto :
v bodě č.2 kapacita
"Tržiště" Hranice, Tovární 1406 50 prodejních míst


a v bodě č.5 "Předzahrádky"

Hranice, Tř.1.máje před pivnicí
"Astra" 16 m2
Hranice, Radniční 29 12 m2


Článek 2
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 28.12.1999

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English