Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 2000 / Obecně závazná vyhláška č. 7/2000 - zrušena


obsah:

M Ě S T O H R A N I C E

Obecně závazná vyhláška č. 7/2000


o spádových obvodech základních škol na území města Hranic

Zastupitelstvo města Hranic schválilo dne 14. prosince 2000 dle § 14 odst.1, zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. i, zákona č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška").
Článek I.
Předmět vyhlášky

Tato vyhláška stanoví spádové obvody základních škol, jejichž zřizovatelem je město Hranice.

Spádovým obvodem základní školy (dále jen obvod) se pro účely této vyhlášky rozumí takový obvod, ve kterém musí být dítě do základní školy přijato, má-li toto dítě nebo jeho zákonný zástupce v tomto obvodu trvalý pobyt.


Článek II.
Stanovení spádových obvodů základních škol

Na území města se stanovují tyto obvody:

1) Obvod ZŠ Struhlovsko:
Hranice I Město - Struhlovsko, Mlýnská, Křížkovského, K. Čapka, Trávnická, Tř. Čs. armády, Žáčkova, Tyršova, Pod Křivým, Havlíčkova, Kpt.Jaroše,
Studentská,Kramolišova, K. Světlé,Nerudova, Hviezdoslavova, Erbenova, Vrchlického, Hálkova, Obránců míru, Přátelství, Za Lokálkou, Máchova, Bezručova, Za Račím potokem, Patrice Lumumby, Skalní, Polní, Sady Čs. legií, Hranická ( po křižovatku s ulicí Olomoucká ve směru od městské části Drahotuše), a městské části - Hranice II - Lhotka, Hranice III Velká


2) Obvod ZŠ Šromotovo:
Hranice I Město - Pod Bílým kamenem, Tř. gen. Svobody, Přísady, Kropáčova, Tesaříkova, Mostní, Školní nám., 28. října, Radniční, Farní, Potoční, Svatoplukova, Na Náspech, Masarykovo nám., Čechova, Zámecká, Janáčkova, Kollárova, Husitská, Purgešova, Šromotovo nám., Galašova, Na Hrázi, Tovačovského, Dvořákovo stromořadí, Smetanovo nábřeží, Hřbitovní, Partyzánská, E. Krásnohorské, Teplická, B. Němcové, Olbrachtova, Jurikova, Švermova, Dobrovského, Komenského, Jungmannova, Motošín, Pod Kobylankou


3) obvod ZŠ 1. máje:
Hranice I Město - Pernštejnské nám., Jiráskova, Nám. 8. května, Tř. 1. máje, Mlýnský příkop, Rezkova, Plynárenská, Dukelská, Palackého, Zborovská (po křižovatku ulic Zborovská - Pod nemocnicí ve směru k nemocnici), Hromůvka, Pod Hůrkou, U Teplic, městská část - Hranice VI Valšovice


4) obvod ZŠ Nová:
Hranice I Město - Wolkerova, Alešova, Potštátská, M. Švabinského, Nádražní, Žižkova, Rybniční, Jiřího z Poděbrad, Nová, Družstevní, Zborovská (po křižovatku s ulicí Bělotínská - ve směru od Cementářského sídliště ), Pod lipami ,Pod nemocnicí, Cementářské sídliště, Sklený kopec, Jaselská, Bělotínská, U Kostelíčka,U Skalky, Tovární,


5) obvod ZŠ a MŠ Drahotuše:
městské části - Hranice IV Drahotuše, Hranice V Rybáře, Hranice VII Slavíč, Hranice VIII Středolesí, Hranice IX Uhřínov


Článek III.
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. ledna 2001.


Vyvěšeno 18.12. 2000
Svěšeno 10.1. 2001
Dr. Ing. Rudolf Novák
starosta Města Hranic

Ing. Josef Ježík
místostarosta Města Hranic

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English