Cesta: Pro občany / Sociální služby


obsah:

Sociální služby v Programu rozvoje města

Sociální služby v Hranicích jsou řešeny v Programu rozvoje města na roky 2014 - 2020, zejména v Prioritní ose 4: Bezpečné a přívětivé sociální prostředí – priority, aktivity.

více...


Domov seniorů

Domov seniorů Hranice je příspěvkovou organizací města

více...


ELIM Hranice

Jeho posláním je je pomoc lidem, kteří se ocitli v sociálně nepříznivé životní situaci a nedokážou ji řešit vlastními silami a prostředky.

více...


Charita Hranice

Charita Hranice poskytuje například ošetřovatelskou službu, pečovatelskou službu nebo osobní asistenci. Další služby a podrobnosti naleznete na jejich webových stránkách. (odkaz viz. více)

více...Jazykové verze

  • Čeština
  • English