obsah:

Cesta: Pro občany / Úřední deskaRozšířené vyhledávání

VyvěšeníSejmutíNázev oznámeníZdrojTyp
19.09.201710.11.2017Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Milotice nad Bečvou - e.č. 382/2017MěÚ - odbor rozvoje městaVyhlášky a nařízení
18.09.201727.09.2017Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 1. zasedání okrskových volebních komisí - e.č. 381/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíVolby
18.09.201704.10.2017Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - návrh opatření obecné povahy - e.č. 380/2017Ministerstvo zemědělstvíVyhlášky a nařízení
13.09.201729.09.2017Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - ''Bečva - revitalizace toku Ústí'' - e.č. 379/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
12.09.201727.09.2017Vyhlášení nálezu - e.č.378/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíZtráty a nálezy
12.09.201723.10.2017Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - oznámení o době a místě konání voleb - e.č. 377/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíVolby
11.09.201726.09.2017Vyhlášení nálezu - e.č. 376/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíZtráty a nálezy
08.09.201715.01.2018Rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta republiky - e.č. 375/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíVolby
08.09.201725.09.2017Vyhlášení nálezu - e.č. 374/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíZtráty a nálezy
07.09.201725.09.2017Výzva k podání nabídky - Stavební úpravy a zateplení střechy budovy č.p. 551 Drahotuše e.č. 373/2017MěÚ - odbor správy majetkuVeřejné zakázky
06.09.201722.09.2017Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Hranice e.č. 372/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
06.09.201701.11.2017Veřejná vyhláška - Doručení a zveřejnění návrhu změny č. 2 územního plánu Hranic e.č. 371/2017MěÚ - odbor rozvoje městaVyhlášky a nařízení
06.09.201720.09.2017Výzva k podání nabídky - Regenerace povrchu + výměna části koberce - víceúčelové sportovního hřiště Kpt. Jaroše e.č. 370/2017MěÚ - Odbor školství, kultury a tělovýchovyVeřejné zakázky
05.09.201721.09.2017Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - Špičky e.č. 369/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
05.09.201725.09.2017Sběr nebezpečného odpadu v místních částech města Hranic e.č. 368/2017MěÚ - odbor správy majetkuOstatní
05.09.201721.09.2017Rozhodnutí o odvolání /R. Podloucký/ proti rozhodnutí stavební oddělení MěÚ Hranice ve věci umístění stavby "III/44029 Drahotuše - chodník km - 0,052 - 0,225 vpravo" e.č. 367/2017Olomoucký krajOstatní
01.09.201719.10.2017Dražební vyhláška - / David Šmíd / -e.č. 364/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
30.08.201713.10.2017Dražební vyhláška - / Mgr.Marie Vávrová, Jan Vávra / - e.č. 363/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
29.08.2017Záměr - směna pozemků - e.č. 359/2017MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
25.08.201727.09.2017Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání a zveřejnění návrhu zadání změny č.1 územního plánu Partutovice - e.č. 356/2017MěÚ - odbor rozvoje městaVyhlášky a nařízení
25.08.201706.10.2017Elektronická dražba - / Anna Veselá/ - e.č. 354/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
21.08.201721.09.2017Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek - e.č. 344/2017Olomoucký krajZáměry
14.08.201723.10.2017Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - počet členů OVK, počet zvláštních prostor - e.č. 334/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíVolby
11.08.201705.10.2017Dražební vyhláška - / Bedřiška Vitásková / e.č. 333/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
09.08.201723.10.2017Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Hranice- pro volby do Poslanecké sněmovny 2017 e.č. 331/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíVolby
03.08.201722.09.2017Dražební vyhláška - / Miroslav Balaš / - e.č. 326/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
02.08.201702.11.2017Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu - e.č. 321/2017Pozemkový úřadOstatní
28.07.2017Záměr - na zemědělský pacht pozemku - e.č.316/2017MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
19.07.201722.09.2017Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek v k.ú. Hranice e.č. 305/2017Olomoucký krajZáměry
14.07.201702.01.2018Mikroregion Hranicko - rozpočet - e.č. 299/2017Mikroregion HranickoOstatní
09.06.2017Hasiči informují - nebezpečí použití otevřeného ohně - e.č. 262/2017Hasičský záchranný sborOstatní
10.05.201723.10.2017Rozhodnutí prezidenta republiky - o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - e.č. 210/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíVolby
21.04.2017Aktualizované údaje o nemovitostech - /Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových/ - e.č. 172/2017Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchOstatní
29.03.201702.10.2017Prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení - e.č. 138/2017MěÚ - odbor správy majetkuOstatní
14.03.2017Oznámení - e.č. 103/2017MěÚ - odbor finačníOstatní
08.02.2017Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb. - e.č. 57/2017MěÚ - Právní a personálně organizačníOstatní
25.01.2017Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání- ul. Čechova 183 v Hranicích - e.č. 36/2017MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
27.12.2016Záměr na prodej části pozemku parc. č. 624/8 v k.ú. Hranice - e.č. 560/2016MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
22.12.2016Záměr- na pronájem části pozemku p.č. st. 88, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Hranice- stání č. 4 - e.č. 556/2016MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
12.12.201612.12.2019Smlouva o provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi smlouva č. 02-2016020- e.č. 739_2016 - e.č. 537/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
14.10.2016Hasiči informují ,, NEBEZPEČÍ PŘI KOUŘENÍ " - e.č. 460/2016Hasičský záchranný sborOstatní
04.10.201604.10.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- příspěvek na celoroční činnost číslo: 01-2016188 -e.č. 446/16MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.09.201623.09.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost mimo grantové řízení č. 01-2016189 - e.č . 429/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
06.09.2016Záměr na prodej pozemků v k.ú. Drahotuše - e.č. 394/2016MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
02.08.2016INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e. č. 345/2016MěÚ - odbor vnitřních věcíOstatní
19.07.201619.07.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č.01-2016055 e.č. 322/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.201618.07.2019Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 - e.č. 319/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.201618.07.2019Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 -e.č. 318/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.2016Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvyOstatní
08.07.201608.07.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02 - 2016011 e.č. 303/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.201608.07.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02-2016012 - e.č. 302/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
24.06.201624.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0145/2016/OSM - e.č. 284/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.06.201623.06.2019Smlouva o dílo /objednatel: Město Hranice, zhotovitel: Ing. Karel Trlica/ - e.č. 279/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
10.06.201610.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016156 - e.č. 257/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.201602.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016113 - e.č . 239/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.201602.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016137 - e.č. 238/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.201601.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace(grantu) č. SML/0138/2016/ OSM - e.č. 236/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.201601.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0143/2016/OSM - e.č. 235/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.201601.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0137/2016/ OSM - e.č. 234/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.201601.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0136/2016/ OSM - e.č. 233/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.201625.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č. 01-2016023 - e.č. 218/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.201625.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016138 - e.č. 217/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.201625.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016114 - e.č. 216/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.201625.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016133 - e.č. 215/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0111/2016/OSM - e.č. 198/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0110/2016/OSM - e.č. 197/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0108/2016/OSM - e.č. 196/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0106/2016/OSM - e.č. 195/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0107/2016/ OSM -e.č . 194/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0109/2016/OSM - e.č. 193/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.04.201604.04.2019Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/0068/2016/OŠSV - e.č. 114/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.04.201604.04.2019Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/0067/2016/OŠSV/ - e.č. 113/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.201601.04.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování finanční dotace č. SM2/0065/2016/OŠSV - e.č. 110/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.201601.04.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SM2/0066/2016/OSSV - e.č.109/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.201601.04.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. 01-2016006 - e.č. 108/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.03.201604.03.2019Smlouva o poskytnutí dotace č. OSM/14/0446/15 - e.č. 71/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
22.02.201622.02.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku /čj. poskytovatele SML/0025/2016/OVV/ - e.č. 58/2016MěÚ - odbor vnitřních věcíDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.02.201604.02.2019Smlouva o poskytnutí dotace číslo: OSM/10/0491/15 - e.č. 36/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.02.201604.02.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavby veřejného osvětlení č. OSM/15 - e.č 33/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
22.12.2015Záměr na pronájem prostor v objektu čp. 183 Čechova ul. Hranice - e.č. 556/2015MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
12.10.201512.10.2018Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku /Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje/ - e.č.442/2015MěÚ - odbor vnitřních věcíDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
09.10.2015Záměr - pronájem prostor objektu čp. 56 Náměstí Osvobození Hranice IV Drahotuše /místnosti č. 210 - 215/ - e.č. 438/2015MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
16.05.2014Záměr - pronájem prostor sloužících k podnikání v budově čp. 183, Čechova v Hranicích-e.č.286/2014MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
11.12.2013Záměr - pronájem nebytových prostor /suterén domu čp. 1536, Struhlovsko/-e.č.554/2013MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
20.05.2013Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013MěÚ - odbor vnitřních věcíOstatní


Jazykové verze

  • Čeština
  • English