obsah:

Cesta: Pro občany / Úřední deskaRozšířené vyhledávání

VyvěšeníSejmutíNázev oznámeníZdrojTyp
28.04.2017Oznámení o konání akce - e.č. 198/2017MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Ostatní
28.04.201722.05.2017Výběrové řízení - na dvě funkční místa úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku dopravních přestupků na OVV, Oddělení dopravně-správních agend MěÚ Hranice - e.č. 197/2017MěÚ - samostatné pracovištěVýběrová řízení
28.04.201715.05.2017OZV města Hranic č.4/2017, kterou se mění a doplňuje OZV města Hranic č.2/2016 o nočním klidu - e.č. 196/2017MěÚ - samostatné pracovištěVyhlášky a nařízení
28.04.201715.05.2017Veřejná vyhláška - Stavební povolení - SVJ pro dům Teplice nad Bečvou 97,98 - e.č. 195/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
28.04.201731.05.2017Dražební vyhláška - / Olga Červenáková/ - e.č. 194/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
27.04.201715.06.2017Usnesení o opakované dražbě - / Zbyněk Mužík / - e.č. 193/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
27.04.201715.05.2017Usnesení o zrušení dražby - / Lukáš Málek/ - e.č. 192/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
27.04.201715.05.2017Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí -,,Bečva,km 41,91-42,37-Ústí ,revitalizace toku'' - e.č. 191/2017Olomoucký krajVyhlášky a nařízení
27.04.201715.05.2017Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí -,,Bečva,km 44,135-45,855-Skalička,revitalizace toku'' - e.č. 190/2017Olomoucký krajVyhlášky a nařízení
26.04.201719.05.2017Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - e.č. 189/2017ČEZ Distribuce a.s.Ostatní
26.04.201712.05.2017Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby - e.č. 188/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
26.04.201717.05.2017Závěrečný účet mikroregionu Hranicko za rok 2016 - e.č. 187/2017Mikroregion HranickoOstatní
26.04.201731.05.2017Veřejná vyhláška - FÚ pro Olomoucký kraj - Hromadný předpisný seznam - e.č.186/2017Finanční úřadVyhlášky a nařízení
25.04.201711.05.2017Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici č.III/44019 v obci Černotín, místní části Hluzov - e.č.185/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
25.04.201730.05.2017Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání a zveřejnění návrhu zadání ÚP Všechovice - e.č.184/2017 MěÚ - odbor rozvoje městaVyhlášky a nařízení
24.04.201710.05.2017Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Mlýnská v Hranicích IV - Drahotuších - e.č. 183/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
24.04.201710.05.2017Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - ,,Kanalizační řád - západní část '' stavby ,,Kanalizace a ČOV Paršovice'' - e.č. 182/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
24.04.201712.05.2017Schválení záměru - na pronájem prostoru v objektu Domov seniorů čp. 1805 ul.Jungmanova, Hranice - e.č. 181/2017MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
24.04.201716.05.2017Dražební vyhláška - O dobrovolné elektronické dražbě - Obchodní - Brno s.r.o. - e.č. 180/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
24.04.201731.05.2017Dražební vyhláška - / Anna Mikšánková / - e.č. 179/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
21.04.201709.05.2017Veřejná vyhláška - o možnosti převzít písemnost - Tomáš Burget - e.č. 177/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíVyhlášky a nařízení
21.04.201709.05.2017Veřejná vyhláška - rozhodnutí - Kanalizační řád stokové sítě obce Luboměř pod Strážnou - e.č. 176/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
21.04.201709.05.2017Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - ,,Výstavba chodníků v ul.Hřbitovní ''- e.č. 175/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
21.04.201701.06.2017Usnesení o konání odročeného dražebního jednání - / Pompa Milan/ - e.č. 174/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
21.04.201709.05.2017Vyrozumění účastníků řízení o převzetí spisu - Pompa Milan - e.č. 173/2017Exekutorský úřadOstatní
21.04.2017Aktualizované údaje o nemovitostech - /Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových/ - e.č. 172/2017Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchOstatní
20.04.201709.05.2017Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - sil.I/35 Hranice , Tř. ČSA - e.č. 170/2017Olomoucký krajVyhlášky a nařízení
19.04.201705.05.2017Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby ,, REKO MS OL Hranice - Sklený kopec'' - e.č. 169/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
18.04.201703.05.2017Dodatečné informace č.1 k výzvě k podání nabídky - Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace ZŠ Šromotovo - 3. etapa - e.č. 167/2017MěÚ - odbor správy majetkuVeřejné zakázky
13.04.2017Záměr - na pronájem bytové jednotky - Struhlovsko č.p. 1536 v Hranicích - e.č. 167/2017MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
11.04.201715.05.2017Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam zpřístupněn k nahlédnutí - FÚ pro Olomoucký kraj - e.č. 163/2017Finanční úřadVyhlášky a nařízení
10.04.201702.05.2017Oznámení - Sběr nebezpečného odpadu - e.č. 162/2017MěÚ - odbor správy majetkuOstatní
07.04.201711.05.2017Veřejná vyhláška - Magistrát města Přerova- Hromadný předpisný seznam č.1/2017 o vyměření místního poplatku - e.č. 159/2017Magistrát města PřerovaVyhlášky a nařízení
06.04.201708.06.2017Usnesení o odročení dražebního jednání - / Yveta Štosková/ - e.č. 156/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
06.04.201702.06.2017Město Bohumín - Nabídka na prodej nemovitých věcí - e.č. 155/2017MěÚ - samostatné pracovištěOstatní
04.04.201711.05.2017Dražební vyhláška - /Ladislav Ondruch/ e.č. 152/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
03.04.201703.05.2017Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace ZŠ Šromotovo e.č. 151/2017MěÚ - odbor rozvoje městaVeřejné zakázky
03.04.201703.05.2017Výzva k podání nabídky - Externí zajištění činnosti městského architekta e.č. 149/2017MěÚ - odbor rozvoje městaVeřejné zakázky
30.03.201711.05.2017Dražební vyhláška - / David Šmíd / - e.č. 140/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
29.03.201702.10.2017Prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení - e.č. 138/2017MěÚ - odbor správy majetkuOstatní
29.03.201702.05.2017 Zastávkový svoz biologického odpadu z jarního úklidu zahrádek - e.č.137/2017MěÚ - odbor správy majetkuOstatní
28.03.201711.05.2017Usnesení o elektronické dražbě - / Richard a Monika Novosadovi / - e.č. 133/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
28.03.201728.06.2017Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu - e.č. 129/2017Pozemkový úřadOstatní
16.03.201702.01.2018Mikroregion Hranicko - Rozpočet a rozpočtové opatření č.1 na rok 2017 - e.č. 114/2017Mikroregion HranickoDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
15.03.201704.05.2017Dražební vyhláška - / Bedřiška Vitásková / - e.č. 111/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
14.03.2017Oznámení - e.č. 103/2017MěÚ - odbor finačníOstatní
08.02.2017Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb. - e.č. 57/2017MěÚ - Právní a personálně organizačníOstatní
02.02.2017Záměr na pronájem pozemku- parc.č.st.2407 v k.ú. Hranice - e.č. 50/2017MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
01.02.201704.05.2017Státní pozemkový úřad- Nabídka pozemků k pronájmu - e.č. 46/2017Pozemkový úřadOstatní
25.01.2017Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání- ul. Čechova 183 v Hranicích - e.č. 36/2017MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
19.01.201701.08.2017Oznámení- Převzetí zdravotnické dokumentace vedené u Mudr. Skopalové - e.č.26/2017Olomoucký krajOstatní
27.12.2016Záměr na prodej části pozemku parc. č. 624/8 v k.ú. Hranice - e.č. 560/2016MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
22.12.2016Záměr- na pronájem části pozemku p.č. st. 88, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Hranice- stání č. 4 - e.č. 556/2016MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
20.12.2016Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Hranice - e.č. 554/2016MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
20.12.2016Záměr- Pronájem části pozemku parc.č. 487 pro k.ú. Drahotuše - e.č. 552/2016MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
12.12.201612.12.2019Smlouva o provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi smlouva č. 02-2016020- e.č. 739_2016 - e.č. 537/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.11.2016Záměr - Pronájem pozemků v k.ú. Hranice e.č.517/2016MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
14.10.2016Hasiči informují ,, NEBEZPEČÍ PŘI KOUŘENÍ " - e.č. 460/2016Hasičský záchranný sborOstatní
04.10.201604.10.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- příspěvek na celoroční činnost číslo: 01-2016188 -e.č. 446/16MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.09.201623.09.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost mimo grantové řízení č. 01-2016189 - e.č . 429/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
06.09.2016Záměr na prodej pozemků v k.ú. Drahotuše - e.č. 394/2016MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
02.08.2016INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e. č. 345/2016MěÚ - odbor vnitřních věcíOstatní
19.07.201619.07.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č.01-2016055 e.č. 322/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.201618.07.2019Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 - e.č. 319/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.201618.07.2019Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 -e.č. 318/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.2016Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvyOstatní
08.07.201608.07.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02 - 2016011 e.č. 303/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.201608.07.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02-2016012 - e.č. 302/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
24.06.201624.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0145/2016/OSM - e.č. 284/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.06.201623.06.2019Smlouva o dílo /objednatel: Město Hranice, zhotovitel: Ing. Karel Trlica/ - e.č. 279/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
10.06.201610.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016156 - e.č. 257/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.201602.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016113 - e.č . 239/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.201602.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016137 - e.č. 238/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.201601.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace(grantu) č. SML/0138/2016/ OSM - e.č. 236/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.201601.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0143/2016/OSM - e.č. 235/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.201601.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0137/2016/ OSM - e.č. 234/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.201601.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0136/2016/ OSM - e.č. 233/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.201625.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č. 01-2016023 - e.č. 218/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.201625.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016138 - e.č. 217/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.201625.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016114 - e.č. 216/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.201625.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016133 - e.č. 215/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0111/2016/OSM - e.č. 198/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0110/2016/OSM - e.č. 197/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0108/2016/OSM - e.č. 196/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0106/2016/OSM - e.č. 195/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0107/2016/ OSM -e.č . 194/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0109/2016/OSM - e.č. 193/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.04.201604.04.2019Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/0068/2016/OŠSV - e.č. 114/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.04.201604.04.2019Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/0067/2016/OŠSV/ - e.č. 113/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.201601.04.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování finanční dotace č. SM2/0065/2016/OŠSV - e.č. 110/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.201601.04.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SM2/0066/2016/OSSV - e.č.109/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.201601.04.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. 01-2016006 - e.č. 108/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.03.201604.03.2019Smlouva o poskytnutí dotace č. OSM/14/0446/15 - e.č. 71/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
22.02.201622.02.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku /čj. poskytovatele SML/0025/2016/OVV/ - e.č. 58/2016MěÚ - odbor vnitřních věcíDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.02.201604.02.2019Smlouva o poskytnutí dotace číslo: OSM/10/0491/15 - e.č. 36/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.02.201604.02.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavby veřejného osvětlení č. OSM/15 - e.č 33/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
22.12.2015Záměr na pronájem prostor v objektu čp. 183 Čechova ul. Hranice - e.č. 556/2015MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
12.10.201512.10.2018Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku /Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje/ - e.č.442/2015MěÚ - odbor vnitřních věcíDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
09.10.2015Záměr - pronájem prostor objektu čp. 56 Náměstí Osvobození Hranice IV Drahotuše /místnosti č. 210 - 215/ - e.č. 438/2015MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
16.05.2014Záměr - pronájem prostor sloužících k podnikání v budově čp. 183, Čechova v Hranicích-e.č.286/2014MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
11.12.2013Záměr - pronájem nebytových prostor /suterén domu čp. 1536, Struhlovsko/-e.č.554/2013MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
20.05.2013Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013MěÚ - odbor vnitřních věcíOstatní


Jazykové verze

  • Čeština
  • English