obsah:

Cesta: Pro občany / Úřední deskaRozšířené vyhledávání

VyvěšeníSejmutíNázev oznámeníZdrojTyp
23.06.201717.07.2017Výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku lesního hospodářství a myslivosti na OSÚŽPD MěÚ Hranice - e.č. 274/2017MěÚ - Právní a personálně organizačníVýběrová řízení
22.06.201723.08.2017Dražební vyhláška - / Libuše Kršková/ - e.č. 273/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
21.06.201707.07.2017Veřejná vyhláška - Stavební povolení -,,Výstavba chodníků a autobusových zastávek v ul.Sklený kopec -e.č.272/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
21.06.201707.07.2017Vyhlášení nálezu - e.č. 271/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíZtráty a nálezy
20.06.201707.07.2017Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici č.III/44027 na ul. Nádražní v Hranicích - e.č. 270/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
19.06.201707.07.2017Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení ÚŘ o umístění stavby - ''REKO MS-Hranice-Třída ČS.armády +2''- e.č. 269/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
16.06.201710.08.2017Dražební vyhláška - / Roman Salát / - e.č. 268/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
15.06.201701.09.2017Usnesení - Dražební vyhláška (067 EX 106515/0/-111) - e.č.266/2017 Exekutorský úřadDražební vyhlášky
13.06.201712.07.2017Výzva k podání nabídky - Externí zajištění činnosti městského architekta - e.č. 265/2017MěÚ - odbor rozvoje městaVeřejné zakázky
13.06.201707.07.2017Výzva k podání nabídky - Výměna a oprava povrchů hřiště ZŠ Šromotovo - e.č. 264/2017MěÚ - odbor rozvoje městaVeřejné zakázky
12.06.201728.06.2017Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Výstavba chodníků v ulici Hřbitovní - e.č.263/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
09.06.2017Hasiči informují - nebezpečí použití otevřeného ohně - e.č. 262/2017Hasičský záchranný sborOstatní
07.06.201702.01.2018Mikroregion Hranicko - rozpočet - e.č. 259/2017Mikroregion HranickoOstatní
06.06.201714.06.2017Dražební vyhláška - /Zbyněk Hadaš/ e.č.256/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
05.06.201721.07.2017Dražební vyhláška - / Lenka Čočková/ - e.č. 254/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
29.05.201728.06.2017ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - e.č. 245/2017ČEZ Distribuce a.s.Ostatní
25.05.201726.06.2017Dražební vyhláška - / GESS servis s.r.o. / - e.č. 239/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
24.05.201710.07.2017Veřejná vyhláška - Doručení upraveného návrhu úz.plánu Skalička , Oznámení o konání opak.veřejného projednání - e.č. 237/2017 MěÚ - odbor rozvoje městaVyhlášky a nařízení
24.05.201717.07.2017Dražební vyhláška - / Dušan Perutka/ - e.č. 236/2017Exekutorský úřadVyhlášky a nařízení
12.05.201729.06.2017Výběrové řízení - Na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru psychiatrie pro oblast Hranice - e.č. 213/2017Olomoucký krajVýběrová řízení
12.05.201729.06.2017Výběrové řízení - Na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru ortodoncie pro oblast Hranice - e.č. 212/2017Olomoucký krajVýběrová řízení
10.05.201723.10.2017Rozhodnutí prezidenta republiky - o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - e.č. 210/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíVolby
04.05.201729.06.2017Dražební vyhláška / Marie a Karel Bajerovi / - e.č. 204/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
03.05.201703.08.2017Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu - e.č. 202/2017Pozemkový úřadOstatní
21.04.2017Aktualizované údaje o nemovitostech - /Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových/ - e.č. 172/2017Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchOstatní
29.03.201702.10.2017Prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení - e.č. 138/2017MěÚ - odbor správy majetkuOstatní
28.03.201728.06.2017Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu - e.č. 129/2017Pozemkový úřadOstatní
14.03.2017Oznámení - e.č. 103/2017MěÚ - odbor finačníOstatní
08.02.2017Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb. - e.č. 57/2017MěÚ - Právní a personálně organizačníOstatní
25.01.2017Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání- ul. Čechova 183 v Hranicích - e.č. 36/2017MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
19.01.201701.08.2017Oznámení- Převzetí zdravotnické dokumentace vedené u Mudr. Skopalové - e.č.26/2017Olomoucký krajOstatní
27.12.2016Záměr na prodej části pozemku parc. č. 624/8 v k.ú. Hranice - e.č. 560/2016MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
22.12.2016Záměr- na pronájem části pozemku p.č. st. 88, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Hranice- stání č. 4 - e.č. 556/2016MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
20.12.2016Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Hranice - e.č. 554/2016MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
20.12.2016Záměr- Pronájem části pozemku parc.č. 487 pro k.ú. Drahotuše - e.č. 552/2016MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
12.12.201612.12.2019Smlouva o provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi smlouva č. 02-2016020- e.č. 739_2016 - e.č. 537/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.11.2016Záměr - Pronájem pozemků v k.ú. Hranice e.č.517/2016MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
14.10.2016Hasiči informují ,, NEBEZPEČÍ PŘI KOUŘENÍ " - e.č. 460/2016Hasičský záchranný sborOstatní
04.10.201604.10.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- příspěvek na celoroční činnost číslo: 01-2016188 -e.č. 446/16MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.09.201623.09.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost mimo grantové řízení č. 01-2016189 - e.č . 429/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
06.09.2016Záměr na prodej pozemků v k.ú. Drahotuše - e.č. 394/2016MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
02.08.2016INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e. č. 345/2016MěÚ - odbor vnitřních věcíOstatní
19.07.201619.07.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č.01-2016055 e.č. 322/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.201618.07.2019Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 - e.č. 319/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.201618.07.2019Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 -e.č. 318/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.2016Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvyOstatní
08.07.201608.07.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02 - 2016011 e.č. 303/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.201608.07.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02-2016012 - e.č. 302/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
24.06.201624.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0145/2016/OSM - e.č. 284/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.06.201623.06.2019Smlouva o dílo /objednatel: Město Hranice, zhotovitel: Ing. Karel Trlica/ - e.č. 279/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
10.06.201610.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016156 - e.č. 257/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.201602.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016113 - e.č . 239/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.201602.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016137 - e.č. 238/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.201601.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace(grantu) č. SML/0138/2016/ OSM - e.č. 236/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.201601.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0143/2016/OSM - e.č. 235/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.201601.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0137/2016/ OSM - e.č. 234/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.201601.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0136/2016/ OSM - e.č. 233/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.201625.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č. 01-2016023 - e.č. 218/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.201625.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016138 - e.č. 217/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.201625.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016114 - e.č. 216/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.201625.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016133 - e.č. 215/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0111/2016/OSM - e.č. 198/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0110/2016/OSM - e.č. 197/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0108/2016/OSM - e.č. 196/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0106/2016/OSM - e.č. 195/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0107/2016/ OSM -e.č . 194/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0109/2016/OSM - e.č. 193/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.04.201604.04.2019Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/0068/2016/OŠSV - e.č. 114/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.04.201604.04.2019Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/0067/2016/OŠSV/ - e.č. 113/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.201601.04.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování finanční dotace č. SM2/0065/2016/OŠSV - e.č. 110/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.201601.04.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SM2/0066/2016/OSSV - e.č.109/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.201601.04.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. 01-2016006 - e.č. 108/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.03.201604.03.2019Smlouva o poskytnutí dotace č. OSM/14/0446/15 - e.č. 71/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
22.02.201622.02.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku /čj. poskytovatele SML/0025/2016/OVV/ - e.č. 58/2016MěÚ - odbor vnitřních věcíDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.02.201604.02.2019Smlouva o poskytnutí dotace číslo: OSM/10/0491/15 - e.č. 36/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.02.201604.02.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavby veřejného osvětlení č. OSM/15 - e.č 33/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
22.12.2015Záměr na pronájem prostor v objektu čp. 183 Čechova ul. Hranice - e.č. 556/2015MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
12.10.201512.10.2018Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku /Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje/ - e.č.442/2015MěÚ - odbor vnitřních věcíDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
09.10.2015Záměr - pronájem prostor objektu čp. 56 Náměstí Osvobození Hranice IV Drahotuše /místnosti č. 210 - 215/ - e.č. 438/2015MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
16.05.2014Záměr - pronájem prostor sloužících k podnikání v budově čp. 183, Čechova v Hranicích-e.č.286/2014MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
11.12.2013Záměr - pronájem nebytových prostor /suterén domu čp. 1536, Struhlovsko/-e.č.554/2013MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
20.05.2013Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013MěÚ - odbor vnitřních věcíOstatní


Jazykové verze

  • Čeština
  • English