obsah:

Cesta: Pro občany / Úřední deskaRozšířené vyhledávání

VyvěšeníSejmutíNázev oznámeníZdrojTyp
16.10.201701.11.2017Vyhlášení nálezu - e.č. 416/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíZtráty a nálezy
12.10.201731.10.2017Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji - e.č. 415/2017Ministerstvo životního prostředíOstatní
12.10.201730.11.2017Dražební vyhláška - / Milan Pompa / - e.č. 414/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
12.10.201706.11.2017Výběrové řízení - na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku koordinovaných stanovisek na OSUŽPD, Oddělení životního prostředí MěÚ Hranice - e.č. 413/2017MěÚ - Právní a personálně organizačníVýběrová řízení
11.10.201727.10.2017Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu na krajských silnicích v k.ú. Polom u Hranic - e.č. 412/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
11.10.201727.10.2017Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - telefonní spojení do volebních místností - e.č. 411/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíVolby
11.10.201727.10.2017Vyhlášení nálezu - e.č. 410/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíZtráty a nálezy
09.10.201725.10.2017Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci schválení - Kunčice - kanalizační řád splaškové kanalizace - e.č. 409/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
09.10.201723.10.2017Volby 2017 - seznam volebních místností, zapisovatelé OVK, tel. kontakty do volebních místností - e.č. 408/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíVolby
09.10.201730.11.2017Dražební vyhláška - / Jindřich Skříčka / - e.č.407/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
06.10.2017Záměr - na pronájem prostor sloužících k podnikání čp.183, ul.Čechova v Hranicích - e.č. 406/2017MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
05.10.201723.10.2017Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení úz.řízení o umístění stavby -,,Střítež n/Lud., obnova vedení NN - dolní'' - e.č. 405/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
05.10.201706.11.2017Dražební vyhláška - o dobrovolné elektronické dražbě - e.č. 403/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
05.10.201719.12.2017Dražební vyhláška - / Petr Vinklárek/ - e.č. 402/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
04.10.201731.10.2017Výzva k podání nabídky - Demolice budovy , pozemek p.č. st.558/13, k.ú. Hranice - zpracování projektové dokumentace - e.č. 401/2017MěÚ - odbor rozvoje městaVeřejné zakázky
03.10.201719.10.2017Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu na komunikaci u ZŠ Šromotovo náměstí v Hranicích - e.č. 400/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
03.10.201719.10.2017Vyhlášení nálezu - e.č.399/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíZtráty a nálezy
02.10.201718.10.2017Veřejná vyhláška o zahájení ÚŘ o umístění stavby - ''Bečva - revitalizace toku Skalička ''- e.č. 398/2017MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravyVyhlášky a nařízení
29.09.201701.11.2017Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání a zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Ústí - e.č. 397/2017MěÚ - odbor rozvoje městaVyhlášky a nařízení
29.09.201714.11.2017Oznámení o konání opakované dobrovolné elektronické dražby - e.č. 396/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
26.09.201719.10.2017Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny-Středolesí,Uhřínov - e-č-393/2017ČEZ Distribuce a.s.Ostatní
25.09.2017Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - e.č. 388/2017Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchOstatní
25.09.201709.11.2017Výběrové řízení - Na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru oftalmologie pro oblast Hranice - e.č. 387/2017Olomoucký krajVýběrová řízení
22.09.201716.11.2017Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů e.č. 386/2017ČEZ Distribuce a.s.Ostatní
21.09.201706.11.2017Zastávkový svoz biologického odpadu - podzim 2017 e.č. 384/2017MěÚ - odbor správy majetkuOstatní
19.09.201710.11.2017Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Milotice nad Bečvou - e.č. 382/2017MěÚ - odbor rozvoje městaVyhlášky a nařízení
12.09.201723.10.2017Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - oznámení o době a místě konání voleb - e.č. 377/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíVolby
08.09.201715.01.2018Rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta republiky - e.č. 375/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíVolby
06.09.201701.11.2017Veřejná vyhláška - Doručení a zveřejnění návrhu změny č. 2 územního plánu Hranic e.č. 371/2017MěÚ - odbor rozvoje městaVyhlášky a nařízení
01.09.201719.10.2017Dražební vyhláška - / David Šmíd / -e.č. 364/2017Exekutorský úřadDražební vyhlášky
29.08.2017Záměr - směna pozemků - e.č. 359/2017MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
14.08.201723.10.2017Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - počet členů OVK, počet zvláštních prostor - e.č. 334/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíVolby
09.08.201723.10.2017Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Hranice- pro volby do Poslanecké sněmovny 2017 e.č. 331/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíVolby
02.08.201702.11.2017Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu - e.č. 321/2017Pozemkový úřadOstatní
28.07.2017Záměr - na zemědělský pacht pozemku - e.č.316/2017MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
14.07.201702.01.2018Mikroregion Hranicko - rozpočet - e.č. 299/2017Mikroregion HranickoOstatní
10.05.201723.10.2017Rozhodnutí prezidenta republiky - o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - e.č. 210/2017MěÚ - odbor vnitřních věcíVolby
14.03.2017Oznámení - e.č. 103/2017MěÚ - odbor finačníOstatní
08.02.2017Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb. - e.č. 57/2017MěÚ - Právní a personálně organizačníOstatní
27.12.2016Záměr na prodej části pozemku parc. č. 624/8 v k.ú. Hranice - e.č. 560/2016MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
22.12.2016Záměr- na pronájem části pozemku p.č. st. 88, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Hranice- stání č. 4 - e.č. 556/2016MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
12.12.201612.12.2019Smlouva o provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi smlouva č. 02-2016020- e.č. 739_2016 - e.č. 537/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
14.10.2016Hasiči informují ,, NEBEZPEČÍ PŘI KOUŘENÍ " - e.č. 460/2016Hasičský záchranný sborOstatní
04.10.201604.10.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- příspěvek na celoroční činnost číslo: 01-2016188 -e.č. 446/16MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.09.201623.09.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost mimo grantové řízení č. 01-2016189 - e.č . 429/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
06.09.2016Záměr na prodej pozemků v k.ú. Drahotuše - e.č. 394/2016MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
02.08.2016INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e. č. 345/2016MěÚ - odbor vnitřních věcíOstatní
19.07.201619.07.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č.01-2016055 e.č. 322/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.201618.07.2019Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 - e.č. 319/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
18.07.201618.07.2019Smlouva o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2016 č. 01-2016003 -e.č. 318/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.2016Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Partutovice - e.č. 307/2016 Veřejnoprávní smlouvyOstatní
08.07.201608.07.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02 - 2016011 e.č. 303/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
08.07.201608.07.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 02-2016012 - e.č. 302/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
24.06.201624.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0145/2016/OSM - e.č. 284/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
23.06.201623.06.2019Smlouva o dílo /objednatel: Město Hranice, zhotovitel: Ing. Karel Trlica/ - e.č. 279/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
10.06.201610.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016156 - e.č. 257/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.201602.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016113 - e.č . 239/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.06.201602.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016137 - e.č. 238/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.201601.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace(grantu) č. SML/0138/2016/ OSM - e.č. 236/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.201601.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0143/2016/OSM - e.č. 235/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.201601.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0137/2016/ OSM - e.č. 234/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.201601.06.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0136/2016/ OSM - e.č. 233/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.201625.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č. 01-2016023 - e.č. 218/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.201625.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016138 - e.č. 217/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.201625.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016114 - e.č. 216/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.201625.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016133 - e.č. 215/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0111/2016/OSM - e.č. 198/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0110/2016/OSM - e.č. 197/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0108/2016/OSM - e.č. 196/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0106/2016/OSM - e.č. 195/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0107/2016/ OSM -e.č . 194/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.201616.05.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0109/2016/OSM - e.č. 193/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.04.201604.04.2019Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/0068/2016/OŠSV - e.č. 114/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.04.201604.04.2019Smlouva o poskytnutí dotace č. SML/0067/2016/OŠSV/ - e.č. 113/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.201601.04.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování finanční dotace č. SM2/0065/2016/OŠSV - e.č. 110/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.201601.04.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SM2/0066/2016/OSSV - e.č.109/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.201601.04.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. 01-2016006 - e.č. 108/2016MěÚ - odbor školství a sociálních věcí.Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.03.201604.03.2019Smlouva o poskytnutí dotace č. OSM/14/0446/15 - e.č. 71/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
22.02.201622.02.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku /čj. poskytovatele SML/0025/2016/OVV/ - e.č. 58/2016MěÚ - odbor vnitřních věcíDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.02.201604.02.2019Smlouva o poskytnutí dotace číslo: OSM/10/0491/15 - e.č. 36/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.02.201604.02.2019Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavby veřejného osvětlení č. OSM/15 - e.č 33/2016MěÚ - odbor správy majetkuDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
22.12.2015Záměr na pronájem prostor v objektu čp. 183 Čechova ul. Hranice - e.č. 556/2015MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
12.10.201512.10.2018Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku /Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje/ - e.č.442/2015MěÚ - odbor vnitřních věcíDokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
09.10.2015Záměr - pronájem prostor objektu čp. 56 Náměstí Osvobození Hranice IV Drahotuše /místnosti č. 210 - 215/ - e.č. 438/2015MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
16.05.2014Záměr - pronájem prostor sloužících k podnikání v budově čp. 183, Čechova v Hranicích-e.č.286/2014MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
11.12.2013Záměr - pronájem nebytových prostor /suterén domu čp. 1536, Struhlovsko/-e.č.554/2013MěÚ - odbor správy majetkuZáměry
20.05.2013Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013MěÚ - odbor vnitřních věcíOstatní


Jazykové verze

  • Čeština
  • English