Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Doprava a komunikace / Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel


obsah:

Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel 

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (takzvaný "depozit")

04. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.
O dočasné vyřazení může vlastník požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (například sezónní provoz, dlouhodobá oprava, atd.).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník vozidla, případně provozovatel se souhlasem vlastníka. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel na příslušný úřad.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Musíte se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla provozovatele motorového nebo přípojného vozidla. V Hranicích na odbor dopravy městského úřadu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na příslušném úřadě v úředních hodinách s kompetentním pracovníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:
• doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz, pas),
• případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel),
• technický průkaz vozidla.
Na úřadě dále odevzdejte tabulku nebo tabulky registrační značky a osvědčení o registraci vozidla, obé bude na úřadě uloženo (deponováno) do doby ukončení režimu dočasného vyřazení. O uložení se učiní zápis do technického průkazu.
Předložení dokladu o pojištění vozidla se při ukládání do depozitu nepožaduje, vyžaduje se pouze při ukončení režimu dočasného vyřazení, kdy je rovněž nutno předložit doklady o splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích (platné STK).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel získáte na příslušných úřadech.
Nebo můžete využít interaktivní formulář Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona o správních poplatcích. Formu úhrady stanovuje příslušný úřad .

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaši žádost je možné vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem postupu může být například zmocněnec, leasingová společnost, zástavní věřitel.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích §§ 13,14
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Je možné v režimu "depozit" provádět jiné úkony (například prodej vozidla, tedy odhlášení ze starého vlastníka a přihlášení na nového vlastníka)?
Ano v režimu dočasného vyřazení lze provádět odhlášení na nového vlastníka a zaregistrování vozidla.
Protože se režim dočasného vyřazení vozidla používá také k rozsáhlejším opravám vozidel, je v tomto režimu povolená výměna karosérie a motoru, ale jen za karosérii, respektive typ motoru výrobcem nebo akreditovaným dovozcem vozidla prohlášený za záměnný díl. Pozor, přestavba vozidla není v tomto režimu povolena. Všechny změny, ke kterým v době trvání režimu dočasného vyřazení dojde, se úřadu hlásí až při ukončení tohoto režimu.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR
Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

16.1. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Doba dočasného vyřazení vozidla z registru nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Po této lhůtě je nutné žádost o vyřazení obnovit.Jazykové verze

  • Čeština
  • English