Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Doprava a komunikace / Registrace vozidla na nového provozovatele


obsah:

Registrace vozidla na nového provozovatele

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Registrace vozidla na nového provozovatele

04. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká každé další registrace tj. již používaného vozidla a jeho provozování.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání jsou fyzická nebo právnická osoba, která koupila již provozované vozidlo a hodlá jej provozovat, a to s ověřeným souhlasem vlastníka, pokud je rozdílný od provozovatele (např. leasingová společnost), v doprovodu původního provozovatele  (prodávajícího). Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla, vždy s ověřenou plnou mocí.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Kdo hodlá provozovat vozidlo je povinen vozidlo registrovat. Písemnou žádost podejte na příslušném úřadě.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Musíte se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého bydliště. V Hranicích na odbor dopravy městského úřadu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na příslušném úřadě v úředních hodinách s kompetentním pracovníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:
doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz, pas), případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel), technický průkaz vozidla a osvědčení o registraci, doklad o pojištění vozidla , doklad o evidenční kontrole

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zápis změn údajů získáte na příslušném úřadě.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se platí na místě.
Motocykl do 50 cm3 300,- Kč
Motocykl nad 50 cm3 500,- Kč
Motorové vozidlo se čtyřmi koly 800,- Kč

U starších vozidel může dojít i k povinnosti platit i tzv. „ekologický poplatek", který je odstupňován dle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech od 3 000,- do 10 000,- tis. Kč . Vozidla splňující mezní hodnoty EURO 3 a více poplatek neplatí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Záležitost vyřizuje na počkání

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem postupu může být například zmocněnec, leasingová společnost, zástavní věřitel

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta podle zákona o přestupcích.

21. Nejčastější dotazy

Je nutné učinit akt registrace?

Ano. Je to nutné s ohledem na § 6 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Registrace nového vozidla

Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel (Registrace vozidel)

Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel (Registrace vozidel)

Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (depozit) (Registrace vozidel)

Přestavba silničního vozidla (Registrace vozidel)

Stavba silničního vozidla (Registrace vozidel)

Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla (Registrace vozidel)

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí.

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

16.1.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaceJazykové verze

  • Čeština
  • English