Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Výstavba, památková péče


obsah:

Výstavba

Zde naleznete informace nejen  z oblasti působnosti odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad, ale také odboru školství a sociálních věcí – státní památková péče.

Nová služba Vám pomůže zjistit sítě

Upozorňujeme na službu UtilityReport, která Vám umožní rychlé a bezplatné vytvoření elektronické žádosti o vyjádření k existenci sítí všem dotčeným správcům sítí v místě plánovaného záměru na území Olomouckého kraje. Žádost je odeslána elektronicky správcům, kteří tento způsob doručení prostřednictvím služby UtilityReport umožňují. Pro ostatní  správce služba vygeneruje PDF soubory, připravené pro odeslání poštou nebo osobní předání. 

Službu zajistil Olomoucký kraj ve spolupráci s poskytovatelem  této služby pro území celého kraje. Jazykové verze

  • Čeština
  • English