Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Životní prostředí / Lesní hospodářství a myslivost


obsah:

Dělení lesního pozemku

Souhlas s  dělením lesního pozemku

více...


Lov na nehonebních pozemcích

Povolení lovu na nehonebních pozemcích

více...


Lovecký lístek

Vydání loveckého lístku

více...


Odnětí lesních pozemků

Odnětí či omezení lesních pozemků

více...


Pochybnost, zda jde o lesní pozemek

Pochybnost, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa

více...


Prohlášení pozemku za lesní

Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

více...


Snížení stavu zvěře

Snížení stavu zvěře případně zrušení chovu zvěře v honitbě, změna plánu

více...


Souhlas s umístěním stavby

Souhlas s návrhem územního rozhodnutí o umístění stavby na pozemku určeném k plnění funkce lesa

více...


Vyjádření k odlovu spárkaté zvěře

Lov spárkaté zvěře, pro kterou není v honitbě stanoven minimální a normovaný stav

více...Jazykové verze

  • Čeština
  • English